Logo gemeente Katwijk

Ontheffing

Het centrum van Katwijk aan Zee is voetgangersgebied. Bij de Voorstraat en Badstraat komt een beweegbare paal (poller), zodat auto’s op bepaalde tijden het centrum niet kunnen inrijden. Van maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur staat de poller naar beneden. Iedereen kan dan met de auto het gebied inrijden om te laden en lossen. De poller op het Andreasplein staat altijd omhoog omdat deze poller alleen bedoeld is om het centrum uit te rijden. De poller gaat automatisch naar beneden.

Aanvragen

Bewoners die langs een poller moeten om bij hun woning te komen, kunnen een ontheffing aanvragen om 24 uur per dag het centrum gebied in te mogen rijden. Hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. U heeft uw digid-gegevens nodig om de aanvraag te doen.

Kunt u de ontheffing niet online aanvragen?
Maak dan een afspraak via (071) 406 50 00. 

Ontheffing bewoners

 • Als bewoner kunt u 1 ontheffing aanvragen voor elk motorvoertuig dat op uw naam staat geregistreerd.
 • Heeft u een huur- of leaseauto? Dan vragen wij u om een kopie van de huurovereenkomst of de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de auto.
 • Parkeren in het gebied achter de pollers kan alleen op een privé parkeerplaats. Heeft u meer dan 1 privé parkeerplaats? Dan kunt u net zoveel ontheffingen aanvragen als het aantal parkeerplaatsen dat u heeft.
 • Op een aanvraag voor een permanente ontheffing ontvangt u binnen 2 weken antwoord.

Ontheffing bedrijven

 • Heeft u een bedrijf in het gebied tussen de pollers? Dan kunt u alleen een ontheffing aanvragen als u in het centrumgebied ook een privé parkeerplaats heeft.
 • Heeft u meer dan 1 privé parkeerplaats? Dan kunt u net zoveel ontheffingen aanvragen als het aantal parkeerplaatsen dat u heeft.
 • Bij een huur- of leaseauto vragen wij u om een kopie van de huurovereenkomst of de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de auto. 

Tijdelijke ontheffing parkeren of laden en lossen

 • Heeft u als bewoner of ondernemer bouw-, installatie-, reparatie-, verhuisverkeer? Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, kan een tijdelijke ontheffing aanvragen om  te parkeren in de buurt van de werkzaamheden of om goederen na 12.00 uur te laden en lossen.
 • Op een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing ontvangt het bedrijf binnen 2 werkdagen antwoord. 
 • Als de ontheffing is toegekend dan is deze vervolgens binnen 2 werkdagen actief en 5 dagen geldig.

Tarieven

 • De eerste keer krijgt u de ontheffing gratis.
 • Komt u na 1 mei in het voetgangersgebied wonen? U betaalt € 35,20 per motorvoertuig waarvoor u een ontheffing aanvraagt.
 • De ontheffing geldt voor een periode van 2 jaar en wordt daarna stilzwijgend voor 2 jaar verlengd. 
 • Bij automatische verlenging kost de ontheffing € 35,20 per motorvoertuig per 2 jaar (tarief 2018).
 • Tussentijdse kentekenwijzigingen of de aanvraag van een tijdelijke ontheffing zijn voor bewoners gratis.