Logo gemeente Katwijk

Project Locatie Valkenburg

Op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg komt een nieuwe, energieneutrale en internationaal georiënteerde woonwijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, (commerciële) voorzieningen en recreatiemogelijkheden.

Het Katwijkse deel van het plangebied in ongeveer 470 ha groot. Het betreft voornamelijk terrein van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg.

Er zijn nog geen woningen in de verkoop.

Meer informatie

Voorbereidingen ontmantelen vliegkampterrein

Om te kunnen bouwen, moet eerst het centrale gedeelte van het voormalige vliegkamp worden afgebroken. Dit noemen we ontmantelen. Op dit moment is aannemer Heijmans bezig met het voorbereidende werk:

 • het verkennen van het terrein.
 • het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen.
 • het opsporen van niet gesprongen explosieven.
 • het verwijderen en omleggen van kabels en leidingen.
 • het opsporen van verontreinigde plekken.
 • het opsporen en veiligstellen van archeologische vondsten.

Om het werkterrein staat inmiddels een hek om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden.

Ontmantelen vliegkampterrein

Aannemer Heijmans begint eind oktober met het daadwerkelijk ontmantelen van het vliegkampterrein. Het werk wat de komende 5 jaar wordt uitgevoerd is:

 • het verwijderen van de start- en landingsbanen.
 • het schoonmaken van vervuilde gebieden.
 • het opsporen en verwijderen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
 • het slopen van sommige gebouwtjes en bunkers.
 • het graven van watergangen.

Het zo duurzaam mogelijk hergebruiken van het vrijkomende materiaal is mogelijk omdat het werk in totaal 5 jaar duurt.

Werkterrein ontmantelen vliegkampterrein

Het masterplan 3-dimensionaal

Bent u benieuwd hoe Locatie Valkenburg er volgens het masterplan uit kan gaan zien? Bekijk dan de 3-dimensionale film.

Volledig elektrisch netwerk in woningen Locatie Valkenburg

De woningen in de nieuwe wijk krijgen alleen een aansluiting voor elektriciteit en niet voor gas. De elektriciteit wordt door wind- en zonne-energie in of bij het gebied opgewekt. Het verwarmen en afkoelen gaat met warmte-koudeopslag.

Locatie Valkenburg wordt hiermee de eerste woonwijk in Nederland die zichzelf voorziet van duurzame energie.

Unmanned Valley en Masterplan Locatie Valkenburg

Voor het ontwikkelen van een groot gebied als Locatie Valkenburg, is flexibiliteit belangrijk. Ideeën met kans van slagen én die woningbouw niet in de weg staan, krijgen de ruimte.

Als er een idee is toetsen de gemeente  en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) of:

 • Het idee invulling geeft aan de belangen en ambities zoals die vertaald zijn in het Masterplan;
 • hoe het idee zich verhoudt tot het huidige beleid.

Het bestaande hangaar gebied wordt samen met de bestaande verhardingen gebruikt door bedrijven die invulling geven aan de ambities van ‘Unmanned Valley’. De sector heeft een bidbook aangeboden. Hierin staan de concrete plannen. Het initiatief Unmanned Valley kan nu getoetst worden. 

Die mogelijkheden moeten de komende maanden nog wel nader worden verkend.  De te volgen stappen moeten nog  worden afgestemd met het RVB.