Logo gemeente Katwijk

Project Locatie Valkenburg

Op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg komt een nieuwe, energieneutrale en internationaal georiënteerde woonwijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, (commerciële) voorzieningen en recreatiemogelijkheden.

Het Katwijkse deel van het plangebied in ongeveer 470 ha groot. Het betreft voornamelijk terrein van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg.

Er zijn nog geen woningen in de verkoop.

Meer informatie

Ontwerpend onderzoek wijst uit: Unmanned Valley en 5000 woningen passen in het plan voor de ontwikkeling van locatie Valkenburg

De 5000 woningen en een testcentrum voor drones, Unmanned Valley, kunnen worden gecombineerd in het plan waar Locatie Valkenburg wordt ontwikkeld met behoud van tenminste de kwaliteit van de huidige plannen. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “De uitkomsten van dit onderzoek, waar we het Rijksvastgoedbedrijf en andere partners bij hebben betrokken, zijn een mooie stap in de ontwikkeling van Locatie Valkenburg. Het is zelfs zo dat er kansen zijn het kwaliteitsniveau van het oorspronkelijke plan te verhogen. De belangrijkste aanbeveling daarbij is om de ontwikkeling van Locatie Valkenburg en de ontwikkeling van het hele gebied tussen de N206, de duinen én tussen de Oude Rijn en de noordrand Wassenaar, in samenhang op te pakken.”
De bouw van de eerste woningen in het noorden van de locatie kan snel starten. Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt dat in samenwerking met de gemeente voor. De ontwikkeling van de huidige broedplaats voor drones is al gestart en groeit.
Parallel hieraan wordt samen met de partners van het ontwerpend onderzoek verdere ontwikkeling van zowel Locatie Valkenburg als de omliggende gebieden uitgewerkt.

Rijk vraagt vergunning testen drones aan

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft bij de provincie Zuid-Holland een vergunning ( ‘luchthavenregeling’) aangevraagd om op het voormalig vliegkamp Valkenburg te mogen testen met drones. Op het terrein wordt daarvoor een klein gebied van 500 bij 500 meter aangewezen. De drones mogen alleen boven dat gebied vliegen, niet daarbuiten. De aanvraag voor het testen met drones geldt voor 5 jaar.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de aanvraag ingediend na goed overleg met de gemeente. De komende 5 jaar wordt onderzocht of een drone-industrie op het voormalige vliegkamp mogelijk is binnen de totale ontwikkeling tot woon-, werk- en recreatiegebied.

Voorbereidingen ontmantelen vliegkampterrein

Om te kunnen bouwen, moet eerst het centrale gedeelte van het voormalige vliegkamp worden afgebroken. Dit noemen we ontmantelen. Op dit moment is aannemer Heijmans bezig met het voorbereidende werk:

 • het verkennen van het terrein.
 • het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen.
 • het opsporen van niet gesprongen explosieven.
 • het verwijderen en omleggen van kabels en leidingen.
 • het opsporen van verontreinigde plekken.
 • het opsporen en veiligstellen van archeologische vondsten.

Om het werkterrein staat inmiddels een hek om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden.

Ontmantelen vliegkampterrein

Aannemer Heijmans begint eind oktober met het daadwerkelijk ontmantelen van het vliegkampterrein. Het werk wat de komende 5 jaar wordt uitgevoerd is:

 • het verwijderen van de start- en landingsbanen.
 • het schoonmaken van vervuilde gebieden.
 • het opsporen en verwijderen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
 • het slopen van sommige gebouwtjes en bunkers.
 • het graven van watergangen.

Het zo duurzaam mogelijk hergebruiken van het vrijkomende materiaal is mogelijk omdat het werk in totaal 5 jaar duurt.

Werkterrein ontmantelen vliegkampterrein

Het masterplan 3-dimensionaal

Bent u benieuwd hoe Locatie Valkenburg er volgens het masterplan uit kan gaan zien? Bekijk dan de 3-dimensionale film.

Volledig elektrisch netwerk in woningen Locatie Valkenburg

De woningen in de nieuwe wijk krijgen alleen een aansluiting voor elektriciteit en niet voor gas. De elektriciteit wordt door wind- en zonne-energie in of bij het gebied opgewekt. Het verwarmen en afkoelen gaat met warmte-koudeopslag.

Locatie Valkenburg wordt hiermee de eerste woonwijk in Nederland die zichzelf voorziet van duurzame energie.