Logo gemeente Katwijk

Bloemenlaan

Dit bedrijfsterrein aan de Bloemenlaan grenst aan de Korenbloemlaan en het water langs het Botenpad. Het terrein wordt getransformeerd tot woongebied. Er komen 18 middeldure koop- en huurwoningen.

Het plan is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan goedgekeurd. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft aan welke kwaliteitseisen de bebouwing moet voldoen.

Wijzigingsplan

De raad heeft het definitieve wijzigingsplan vastgesteld. In het wijzigingsplan staat wat en waar gebouwd mag worden.

Het wijzigingsplan is op 4 april 2014 inwerking getreden. Tegen het vastgestelde wijzigingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep is op 26 november 2014 ongegrond verklaard.

Planning

De Raad van State heeft het beroep tegen de omgevingsvergunning op 10 november 2015 ongegrond verklaard. De woningen zijn nu in aanbouw.

Meer informatie