Logo gemeente Katwijk

Kleipetten-Zuid

In Kleipetten-Zuid komt woningbouw. De aanwezige glastuinbouw wordt gesaneerd. Er komen er 162 woningen in verschillende prijscategorieën, maar voornamelijk in het hogere prijssegment.

In de Woonvisie is de woningbouw afgestemd op de marktvraag. Daarom is besloten een aantal projecten voorlopig niet door te laten gaan. Kleipetten Zuid is 1 van de projecten die voorlopig niet door gaat.

In de Kleipetten is water belangrijk. Het meest in het oog springt de insteekhaven die in directe verbinding staat met de Oude Rijn. De eigentijdse woonwijk in Kleipetten-Zuid wordt ontworpen in de traditie van klassieke Nederlands watersteden met gevarieerde architectuur.

Stedenbouwkundig plan

In het stedenbouwkundig plan staat een wigvormige insteekhaven aan de Oude Rijn centraal. Parallel aan de Oude Rijn zal een singel komen. Rond de haven komt een woonwijk met op het water georiënteerde panden, veel bruggen en steigers met boten.  

Openbare ruimte en privé-binnenterreinen zullen elkaar afwisselen om privacy en sociale controle te bevorderen. Er is veel aandacht voor de ontwerpen van de gevels, openbare ruimte en zichtlijnen van straten met opvallend afwijkende architectuur.

Het voorlopig ontwerp stedenbouw is nagenoeg afgerond.

Strategische visie bouwlocaties

Kleipetten-Zuid is onderdeel van de Strategische Visie Bouwlocaties. Die visie is in 2004 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Rijnsburg  vastgesteld. In 2005 is de visie gewijzigd, opdat het sportpark met de tennisvereniging De Rijnkanters, de sporthal Het Waterbos en Bistro De Roos en de bestaande woningen kunnen blijven.

Plangebied

Het plangebied is 10,3 hectare groot.