Logo gemeente Katwijk

Buurtpreventie met een WhatsApp-groep

Met een buurt WhatsApp-groep kunt u samen met de buren uw buurt veiliger maken. Ziet u iets verdachts? Dan kunt u dit melden in de buurt WhatsApp-groep. Iedereen in de WhatsApp-groep weet dan dat er opgelet moet worden en kan maatregelen nemen. Ook kan contact opgenomen worden met de politie als dit nodig is. Een WhatsApp-groep moet door buurtbewoners zelf opgericht worden.

Op de website WhatsApp Buurtpreventie ziet u of er al een WhatsApp-groep is bij u in de buurt. Er staan ook tips en spelregels over het oprichten van een nieuwe WhatsApp-groep:

Welke afspraken kan een WhatsApp-groep maken?

Het is belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken over bijvoorbeeld aan:

  • De minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan de WhatsApp-groep.
  • Deelnemers moeten wonen in de buurt waar de groep opgericht wordt.
  • Wat is opvallend gedrag. Bijvoorbeeld als het erop lijkt dat iemand de buurt aan het ‘verkennen’ is. Als er onbekende personen in de buurt lijken ‘rond te hangen’ op tijdstippen dat dit niet normaal is. Als een onbekende auto elke avond weer een rondje rijdt door uw buurt. Maar ook als er vernielingen worden gepleegd of als er overlast is door (groepen) jeugd.
  • Wie spreekt de persoon eventueel aan? Doe dit bij voorkeur met 2 of meer deelnemers. Doe dit alleen als je je veilig voelt: neem nooit risico’s! In die gevallen geldt: Bel eerst 112!
  • Laat met een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 gebeld is. Zo voorkom je meerdere 112-meldingen over hetzelfde.
  • Let op het taalgebruik via WhatsApp. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
  • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
  • Het versturen van foto’s van een verdachte mag alleen voor het verstrekken van een signalement en wanneer dit noodzakelijk is voor een duidelijke melding. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, kleding, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
  • Gebruik de WhatsApp-groep alleen voor verdachte situaties en niet voor onderling contact/privéberichten. Zo blijf ieder bericht belangrijk.

Wat is de rol van de politie?

De politie wordt geen deelnemer in de WhatsApp-groep maar reageert op meldingen van de WhatsApp-groep via 112. De politie gebruikt zelf Burgernet om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie, of om te vragen of u iets gezien heeft in uw buurt.