Logo gemeente Katwijk

Vuurwerk

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Vuurwerk kan worden gekocht op 28, 29 en 30 december.

U mag maximaal 25 kilo vuurwerk kopen.

Vuurwerk kopen

 • Vuurwerk kopen is alleen toegestaan op 28, 29 en 30 december. Per persoon geldt een maximum van 25 kilo.
 • Vanaf 12 jaar mag je kindervuurwerk kopen, bijv. sterretjes. Met weinig gevaar, bestemd voor gebruik binnen.
 • Vanaf 16 jaar mag je consumentenvuurwerk kopen. Dit vuurwerk levert weinig gevaar op en is bestemd voor gebruik buiten.
 • Vanaf 18 jaar mag je vuurwerk kopen dat middelmatig gevaar oplevert en is bestemd voor gebruik buiten in een grote, open ruimte. Het geluidsniveau is niet schadelijk voor de gezondheid.

Legaal vuurwerk

Legaal vuurwerk moet aan een aantal eisen voldoen. Hier herken je het aan:

 • Er staat 'geschikt voor particulier gebruik' op, een CE-keurmerk en een artikelnummer.
 • Er staat een afbeelding of vermelding op van het soort vuurwerk en het effect dat je mag verwachten als je het afsteekt.
 • De naam en het adres van de fabrikant en de in Nederland gevestigde importeur of handelaar.
 • Een gebruiksaanwijzing hoe je het vuurwerk hoort af te steken.
 • Er moet een lontje aan het vuurwerk zitten. Dit geldt niet voor knalerwtjes, trektouwtjes, Bengaalse lucifers, ijsfonteinen en sterretjes.

Illegaal vuurwerk kopen, hebben en afsteken is strafbaar. Ook het maken van een vuurwerkbom is strafbaar.

Gevaar van illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk. Het afsteken van illegaal vuurwerk is gevaarlijk omdat bijvoorbeeld:

 • Lontjes te kort zijn.
 • Het vuurwerk beschadigd is.

Voorbeelden illegaal vuurwerk

Wanneer is vuurwerk legaal en wanneer is het illegaal? Meer informatie:

Melden illegaal vuurwerk

Weet u dat er bij u in de buurt illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of verkocht? Bel dan:

 • de politie: 0900-8844
 • Misdaad anoniem: 0800-700

Inleveren illegaal vuurwerk

U kunt illegaal vuurwerk altijd inleveren bij de politie.

Veilig vuurwerk afsteken

 • Vuurwerk afsteken mag in heel Nederland alleen van op Oudejaarsdag 31 december van 18.00 uur tot Nieuwjaarsnacht 1 januari 02.00 uur.
 • TIP! Bescherm je ogen met een vuurwerkbril. Kijk voor meer tips over veilig vuurwerk afsteken op:
 • Vuurwerkresten horen in de grijze container. Op Nieuwjaarsdag vegen we in de ochtend al enkele straten.
 • Vuurwerk afsteken is natuurlijk ook gezellig. Denk wel aan elkaar. Dan wordt vuurwerk afsteken voor iedereen een leuk begin van het nieuwe jaar.

Opruimen vuurwerkafval

Gooi uw vuurwerkafval weg in de grijze container. Op nieuwjaarsdag worden in de ochtend enkele straten geveegd.

Meer informatie