Logo gemeente Katwijk

Kleinschalige evenementen

Soms hebt u geen vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een straatbarbecue, buurtfeest of fancy fair organiseert. Als het evenement voldoet aan alle hieronder genoemde voorwaarden, hoeft u alleen een melding te maken van het evenement. Gebruik hiervoor het meldingsformulier. De melding moet uiterlijk 4 weken voor de datum van het evenement bij de gemeente binnen zijn.

De voorwaarden zijn:

 • Er is 1 persoon verantwoordelijk voor het evenement.
 • Het evenement duurt niet langer dan 3 dagen.
 • Er komen niet meer dan 500 bezoekers tegelijkertijd.
 • Het evenement mag niet plaatsvinden op een aantal locaties, kijk hiervoor op de bijgevoegde kaart.
 • Het evenement vindt plaats op:
  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag tussen 09.00 uur en 24.00 uur.
  • zondag tussen 13.00 uur en 23.00 uur.
 • Er wordt niet langer dan 6 uur achter elkaar muziek gespeeld/gedraaid. De muziek stopt een uur eerder dan de hierboven genoemde tijden.
 • Het evenement vindt niet plaats op de volgende dag(en):
  • Koningsdag
  • feestweek in Katwijk aan Zee
  • feestweek in Valkenburg en Rijnsburg
  • 4 mei na 18.00 uur, tenzij het evenement in het kader van de nationale dodenherdenking is
  • Bevrijdingsdag
  • paardenmarkt in Rijnsburg
  • najaarsfeest in Katwijk aan den Rijn
  • 31 december
 • Er is altijd een minimale doorgang van 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog voor voertuigen van de hulpdiensten.
 • Alleen kleine objecten met een oppervlakte van minder dan 15 vierkante meter per object mogen geplaatst worden.
 • Voeg bij de melding een plattegrond toe waarop alle objecten staan (bijv. springkussens, partytent, barbecue etc.) die u gaat plaatsen.

Aanmelden

Subsidie toeristische evenementen

Van 1 december tot en met 31 januari kunt u een subsidie aanvragen voor het organiseren van een toeristisch evenement. Uw toeristisch evenement moet onder andere:

 • bijdragen aan de Katwijkse (vrijetijds) economie, het image en het toeristisch karakter van Katwijk.
 • rekening houden met andere evenementen die georganiseerd worden.

In de subsidieregeling staan alle voorwaarden vermeld. U ontvangt geen subsidie toeristisch evenement als uw evenement al subsidie ontvangt van een andere regeling in de gemeente Katwijk.

Stappenplan aanvragen subsidie toeristisch evenement

 • Lees de subsidieregeling toeristische evenementen. Hierin staan alle voorwaarden die gelden voor het aanvragen van de subsidie toeristische evenementen:
 • Maak een plan van aanpak met een begroting. In het plan van aanpak vermeldt u ook hoe het plan aan de voorwaarden van de scoretabel voldoet. De scoretabel staat in de subsidieregeling.
 • Vul het digitale aanvraagformulier in (beschikbaar vanaf 1 december)

  Evenementenkalender

  Ieder evenement moet vóór 1 november van het jaar ervoor aangemeld worden voor de evenementenkalender van het jaar erna. Door deze kalender hebben de hulpdiensten (politie, brandweer, Geneeskundige hulpverlening ongevallen en rampen) een beter overzicht over de te organiseren evenementen in de regio. Zo kunnen zij vooraf goed inschatten hoeveel personen en middelen ze nodig hebben voor deze evenementen.

  Ieder jaar geldt voor de meerjarige vergunningen ook een meldingsplicht vóór 1 november. U kunt dit aangeven in het aanmeldingsformulier.

  De burgemeester stelt de kalender vast. Komt uw melding na vaststelling van deze kalender binnen? Dan wordt aan de hand van de evenementenkalender bekeken of er nog ruimte is voor dit evenement.

  Aanmelden

  Het aanmelden van een evenement en de vaststelling van deze evenementenkalender zeggen niets over de doorgang van een evenement. Het is een 1e toets. U moet alsnog een melding doen of een evenementenvergunning aanvragen, binnen de vastgestelde termijn. U kunt uw evenement hier aanmelden voor de evenementenkalender:

  Contact

  Wilt u voor het aanmelden van een evenement weten of er op die datum nog ruimte is voor uw evenement? Neem dan contact op met medewerkers van Team Vergunningen:

  • telefoon: (071) 406 50 00

  Vergunningsplichtige evenementen

  De evenementen waarvoor een vergunning nodig is worden onderworpen aan een risico analyse om zo een goede inschatting te maken van de risico’s van het evenement. Aan de hand van deze analyse worden de evenementen opgedeeld in 3 categorieën:

  1. A-evenementen
   Evenementen met een laag risico. U hoeft geen aanvullende maatregelen te nemen voor het evenement. Uiterlijk 8 weken voor de datum van het evenement moet het aanvraagformulier door de gemeente zijn ontvangen.
  2. B-evenementen
   Middelgrote evenementen met enig risico. Advies wordt gevraagd aan de afzonderlijke hulpverleningsdiensten. Het opstellen van een veiligheidsplan kan als voorschrift worden gelegd. Uiterlijk 13 weken voor de datum van het evenement moet het aanvraagformulier door de gemeente zijn ontvangen.
  3. C-evenementen
   Grote evenementen met een hoog risico. De hulpverleningsdiensten geven hun adviezen en er moet een uitgebreid veiligheidsplan worden opgesteld. Uiterlijk 13 weken voor de datum van het evenement moet het aanvraagformulier door de gemeente zijn ontvangen.

  Evenementenvergunning aanvragen

  U vraagt een evenementenvergunning aan met dit formulier.

  Een aanvraag voor een evenement met een laag risico (een A-evenement) moet minimaal 8 weken voor de start van het evenement zijn ontvangen. Aanvragen voor evenementen met enig of hoog risico (B- en C-evenementen) moeten minimaal 13 weken voor de start van het evenement zijn ontvangen.

  Evenement langer dan 3 dagen?

  Duurt uw evenement langer dan 3 dagen? Neem dan voor het invullen van het aanvraagformulier contact op met de gemeente. U ontvangt extra documenten die u ingevuld moet toevoegen aan het aanvraagformulier.