Evenementen organiseren

Een evenement kan een straatbarbecue, een fancy fair, een wielerwedstrijd, een festival maar ook een hele feestweek zijn. Ieder evenement moet jaarlijks worden aangemeld voor de evenementenkalender.

Voor de meeste evenementen is een vergunning nodig. Voor een aantal evenementen is alleen een melding nodig.

Subsidie toeristische evenementen

Van 1 december tot en met 31 januari kunt u online een subsidie aanvragen voor het organiseren van een toeristisch evenement. Uw toeristisch evenement moet onder andere:

 • bijdragen aan de Katwijkse (vrijetijds) economie, het image en het toeristisch karakter van Katwijk.
 • rekening houden met andere evenementen die georganiseerd worden.

U ontvangt geen subsidie toeristisch evenement als uw evenement al subsidie ontvangt van een andere regeling in de gemeente Katwijk. In de regeling subsidie toeristische evenementen leest u de voorwaarden die gelden voor het aanvragen van een subsidie:

  Evenementenkalender

  Ieder evenement moet vóór 1 november van het jaar ervoor aangemeld worden voor de evenementenkalender van het jaar erna. Door deze kalender hebben de hulpdiensten (politie, brandweer, Geneeskundige hulpverlening ongevallen en rampen) een beter overzicht over de te organiseren evenementen in de regio. Zo kunnen zij vooraf goed inschatten hoeveel personen en middelen ze nodig hebben voor deze evenementen.

  Ieder jaar geldt voor de meerjarige vergunningen ook een meldingsplicht vóór 1 november. U kunt dit aangeven in het aanmeldingsformulier.

  De burgemeester stelt de kalender vast. Komt uw melding na vaststelling van deze kalender binnen? Dan wordt aan de hand van de evenementenkalender bekeken of er nog ruimte is voor dit evenement.

  Aanmelden

  Het aanmelden van een evenement en de vaststelling van deze evenementenkalender zeggen niets over de doorgang van een evenement. Het is een 1e toets. U moet alsnog een melding doen of een evenementenvergunning aanvragen, binnen de vastgestelde termijn. U kunt uw evenement hier aanmelden voor de evenementenkalender:

  Contact

  Wilt u voor het aanmelden van een evenement weten of er op die datum nog ruimte is voor uw evenement? Neem dan contact op met medewerkers van Team Vergunningen:

  • telefoon: (071) 406 50 00

  Vraag naar mevrouw Van der Zeeuw, Janssen of Star.

  Kleinschalige evenementen

  In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een straatbarbecue, buurtfeest of fancy fair organiseert. De voorwaarden staan hieronder beschreven. U bent wel verplicht het evenement te melden bij de gemeente. U kunt hiervoor het meldingsformulier gebruiken. Uiterlijk 3 weken voor de datum van het evenement moet de melding door de gemeente zijn ontvangen.

  De voorwaarden zijn:

  • het evenement duurt niet langer dan 1 dag;
  • het gaat om een straatbarbecue, buurtfeest of fancy fair in de open lucht;
  • er komen niet meer dan 200 bezoekers;
  • het evenement vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag tussen 09.00 uur en 24.00 uur of op zondag tussen 13.00 uur en 23.00 uur;
  • er wordt niet langer dan 6 aaneengesloten klokuren muziek ten gehore gebracht. De muziek wordt ten gehore gebracht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag tussen 09.00 uur en 23.00 uur of op zondag tussen 13.00 uur en 22.00 uur;
  • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer of de hulpdiensten;
  • er worden alleen kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object en niet meer dan 2 objecten per straat;
  • het af te zetten gebied bedraagt maximaal 40m2;
  • er is een organisator van het evenement.

  Aanmelden

  Vergunningsplichtige evenementen

  De evenementen waarvoor een vergunning nodig is worden onderworpen aan een risico analyse om zo een goede inschatting te maken van de risico’s van het evenement. Aan de hand van deze analyse worden de evenementen opgedeeld in 3 categorieën:

  1. A-evenementen
   Evenementen met een laag risico. U hoeft geen aanvullende maatregelen te nemen voor het evenement. Uiterlijk 8 weken voor de datum van het evenement moet het aanvraagformulier door de gemeente zijn ontvangen.
  2. B-evenementen
   Middelgrote evenementen met enig risico. Advies wordt gevraagd aan de afzonderlijke hulpverleningsdiensten. Het opstellen van een veiligheidsplan kan als voorschrift worden gelegd. Uiterlijk 13 weken voor de datum van het evenement moet het aanvraagformulier door de gemeente zijn ontvangen.
  3. C-evenementen
   Grote evenementen met een hoog risico. De hulpverleningsdiensten geven hun adviezen en er moet een uitgebreid veiligheidsplan worden opgesteld. Uiterlijk 13 weken voor de datum van het evenement moet het aanvraagformulier door de gemeente zijn ontvangen.

  Evenementenvergunning aanvragen

  U vraagt een evenementenvergunning aan met dit formulier.

  Een aanvraag voor een evenement met een laag risico (een A-evenement) moet minimaal 8 weken voor de start van het evenement zijn ontvangen. Aanvragen voor evenementen met enig of hoog risico (B- en C-evenementen) moeten minimaal 13 weken voor de start van het evenement zijn ontvangen.

  Evenement langer dan 3 dagen?

  Duurt uw evenement langer dan 3 dagen? Neem dan voor het invullen van het aanvraagformulier contact op met de gemeente. U ontvangt extra documenten die u ingevuld moet toevoegen aan het aanvraagformulier.