Logo gemeente Katwijk

Grofvuil

Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in een vuilniszak past, zoals banken, stoelen, kasten, strijkplanken.  U kunt grof vuil zelf wegbrengen of door de gemeente op laten halen. Puin zoals tegels, stenen, beton, gipsplaten en grind is geen 'grofvuil' maar 'bouwafval'.

Voor de afvoer van bijvoorbeeld tegels, stenen, beton, gipsplaten, grind kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde firma.

Kringloop

Zijn uw oude spullen nog goed te gebruiken? Gooi ze dan niet weg, maar biedt ze aan bij een kringloopbedrijf.

In Katwijk zijn verschillende kringloopbedrijven, onder andere:

 • Mannenkoor Jubilate, Lageweg 35 r+s, Katwijk, telefoon: (06) 13719872
 • Stichting help ons helpen, telefoon: (071) 4012343
 • Stichting Hoe Katwijk op zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur in de garage van het pand Rijnstraat 149 in Katwijk aan den Rijn.
 • De Brug, Heerenweg 5 (bedrijventerrein 't Heen), Katwijk, telefoon: (071) 4085646
 • Kringloopwinkel Rijnsburg, Oegstgeesterweg 17, Rijnsburg, telefoon: (06) 84158701

Ophalen grofvuil

Kunt u het grofvuil niet zelf naar de Milieustraat brengen, dan kan de gemeente het ook gratis bij u komen ophalen.

Maak hiervoor een afspraak met de gemeente, telefoon: (071) 406 50 00. Wij komen 1x per 8 weken langs. De planning en de route ontstaan door de aanmeldingen. Daarom staat hier geen planning of route.

Voorwaarden

 • Zorg er voor dat het afval verpakt of gebundeld is.
 • De maximale afmetingen zijn: 125 x 50 x 50 cm.
 • Het pakket mag niet zwaarder zijn dan 20 kg.

Let op: Deuren met glasplaten, losse glasplaten, tl-buizen, gaskachels en chemisch afval mogen niet worden opgehaald. Deze moet u zelf naar de Milieustraat brengen of laten brengen.

Bouwafval

Bouwafval mag u niet inleveren op de Milieustraat. Voor de afvoer van bijvoorbeeld tegels, stenen, beton, gipsplaten, grind kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde firma:

Asbest verwijderen en afvoeren

Asbest is schadelijk voor uw gezondheid. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u dit altijd melden bij het omgevingsloket:

U ontvangt binnen 5 werkdagen een brief van de gemeente waarin staat of u het asbest zelf mag verwijderen en afvoeren en op welke manier dat kan. Er zijn 2 mogelijkheden:

U mag het asbest zelf afvoeren:

Voor het zelf afvoeren van asbest gelden de volgende regels:

 • U kunt maximaal 25 kilo asbest inleveren op de milieustraat. Het asbest mag niet groter zijn dan 1 x 1 meter en moet in totaal kleiner zijn dan 35 m2.

 • U levert het asbest aan in zakken die u bij de milieustraat ophaalt. Op het pakket moet heel duidelijk vermeld staan dat er asbest in zit. U mag asbest niet op de milieustraat (of openbare weg) inpakken!

 • Voor dakplaten tot 35 m2 kunt u op de milieustraat zakken halen waar u het asbest kunt aanleveren  bij de firma Vliko. Alleen dakplaten en asbest die in zakken van de milieustraat worden aangeleverd met een formulier van de gemeente Katwijk, kan gratis worden ingeleverd.

U mag het asbest niet zelf afvoeren:

 • Asbestplaten groter dan 35m2 of zwaarder dan 25 kilo moeten door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd en afgevoerd worden.

De milieustraat accepteert geen bedrijfsmatig asbest.

Meer informatie

Subsidie verwijderen asbestdak

U kunt tot en met 2019 een subsidie aanvragen voor het verwijderen van een asbestdak bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op:

Wat wel en wat niet: het afval ABC

Door de scheiding van afval kunt u niet met al uw grofvuil terecht bij de Milieustraat. Twijfelt u over wat u wel of niet kunt brengen of laten ophalen, raadpleeg dan: