Logo gemeente Katwijk

Voorkom meeuwenoverlast

Meeuwen zoeken in februari al naar een broedplek. De overlast is het ergst als de jongen leren vliegen. Door draden en netten te plaatsen op uw (platte) dak of dakkapel voorkomt u dat meeuwen een nest maken op uw dak. Doe dit voor half april, dan begint het broedseizoen.

Omdat de meeuw beschermd is, mogen meeuwen niet verstoord of verjaagd worden tijdens het broedseizoen. Het broedseizoen is van half april tot eind augustus.

Hoe voorkomt u een nest op uw dak

Meeuwen maken graag nesten op daken. Het biedt ze goede bescherming tegen vijanden. Populaire nestplekken zijn:

 • bovenop een dakraam op een schuin dak
 • achter een schoorsteen
 • bovenop een dakkapel
 • op een plat dak
 • tegen een lichtkoepel
 • tegen de dakrand
 • of elke andere plek waar het nest minstens aan 1 kant beschut ligt

  Door nestwerende maatregelen te nemen, voorkomt u dat meeuwen op uw dak gaan nestelen.

  • Span draden
   Heeft u een plat dak? Span dan metalen draden evenwijdig aan elkaar over de hele lengte van het dak. Laat tussen elke draad ongeveer 10 centimeter (hoe kleiner de tussenruimte, hoe beter). Ook voor dakranden en nokken van schuine daken is dit een goede maatregel. Doe dit vóór half april, dan begint namelijk het broedseizoen.
  • Plaats netten
   Het plaatsen van netten in plaats van draden is makkelijker. Een net met een maaswijdte van 75 millimeter is het meest geschikt. Maar netten hebben ook nadelen: vogels raken erin verstrikt en het is niet zo mooi als de netten zichtbaar zijn.
  • Zorg voor constante verstoring vanaf januari tot en met half april.  Wanneer de meeuwen doorkrijgen dat het dak niet rustig en dus niet veilig is om een nest te bouwen, zoeken ze hiervoor een andere plaats. Ga daarom dagelijks uw dak op of verjaag meerdere keren per dag de meeuwen via het dakraam.  Deze maatregelen werken alleen wanneer de meeuwen elke dag verstoord worden en nog niet broeden.

  Wat kunt u verder nog doen?

   • Voer geen meeuwen. Door meeuwen te voeren leren zij dat bij mensen eten te krijgen is. Het gevolg is dat meeuwen gericht mensen aanvallen en eten afpakken. Ook zorgt het voor geluidsoverlast en overlast van uitwerpselen. Het voeren van meeuwen verboden. Na een waarschuwing volgt bij een volgende overtreding een boete.
   • Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat. Meeuwen komen af op etensresten en worden door hun aangewakkerde eetlust ook steeds brutaler, agressiever en luidruchtiger.

   U kunt ook een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van nestwerende materialen. Deze bedrijven vindt u op:

   Het inspecteren en het aanbrengen van nestwerende maatregelen kost ongeveer € 1.000,-.

   Melden overlast door meeuwen

   U kunt overlast door meeuwen online melden:

   Wat doet de gemeente?

   Meeuwen worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. Uit onderzoek van de afgelopen 5 jaar is gebleken dat preventieve maatregelen het beste helpen tegen meeuwenoverlast. 

   Daarom blijft de gemeente ook dit jaar inzetten op het geven van informatie aan bewoners en ondernemers over het voorkomen van nestelende meeuwen op daken. De ecologen van een gespecialiseerd bedrijf helpen de gemeente daarbij. Een gespecialiseerd bedrijf voert actieve bestrijdingsmaatregelen uit.

   Toch horen meeuwen bij een badplaats als Katwijk en daarom verdwijnt de overlast nooit helemaal. De populatie meeuwen in Katwijk mag niet afnemen door de Europese beschermde status van deze vogels.

   Proef met nieuwe bestrijdingsmethoden

   Vorig jaar is het niet gelukt om geschikte locaties te vinden voor een nestkast voor een slechtvalk en schrikdraad. Een slechtvalk die naar voedsel zoekt  kan meeuwen verjagen. De dunne roestvrijstalen draden komen op het dak van een hoog gebouw. Wanneer de meeuw met de draad in contact komt krijgt hij een 'tikje'. Dat moet er voor zorgen dat de meeuw niet meer bij het gebouw komt. De spanning die op de draden staat is niet schadelijk voor de meeuwen. De gemeente hoopt dit jaar de schrikdraden en de nestkast te kunnen plaatsen als er geschikte locaties worden gevonden. 

   Broedgebied

   Meeuwen hebben altijd al in de omgeving van Katwijk gebroed. Het traditionele broedgebied van deze vogels waren de duinen, waar tot de jaren 80 grote meeuwenkolonies aanwezig waren. Door de opkomst van de vos in de duinen halverwege de jaren tachtig heeft een verplaatsing van meeuwenkolonies plaatsgevonden in het gehele land. De meeuwen verplaatsten zich naar de plekken waar vossen niet bij kunnen: de Waddeneilanden, afgesloten haventerreinen als Moerdijk, Vlissingen en de Maasvlakte, het Forteneiland bij IJmuiden en nog enkele andere afgesloten terreinen. De Katwijkse meeuwen hadden geen afgeschermde grote ruimte zonder vossen. Daarom zijn ze massaal op de daken gaan broeden, ook in andere steden in Nederland en daarbuiten. Intussen zijn er verschillende generaties meeuwen opgegroeid (meeuwen zijn pas geslachtsrijp na 4 jaar) op de Katwijkse daken en zien ze deze daken als hun primaire broedgebied.