Logo gemeente Katwijk

Voorkom meeuwenoverlast

Meeuwen zoeken in februari al naar een broedplek. De overlast is het ergst als de jongen leren vliegen. Door pinnen, draden en netten te plaatsen op uw (platte) dak of dakkapel voorkomt u dat meeuwen een nest maken op uw dak. Doe dit voor half april, dan begint het broedseizoen.

Omdat de meeuw beschermd is, mogen ze niet verstoord of verjaagd worden tijdens het broedseizoen. Het broedseizoen loopt tot eind augustus.

Hoe voorkomt u een nest op uw dak

Meeuwen maken graag nesten op daken. Het biedt ze goede bescherming tegen vijanden. Populaire nestplekken zijn:

 • Bovenop een dakraam op een schuin dak;
 • achter een schoorsteen;
 • bovenop een dakkapel;
 • op een plat dak;
 • tegen een lichtkoepel;
 • tegen de dakrand;
 • of elke andere plek waar het nest minstens aan één kant beschut ligt.

Door nestwerende maatregelen te nemen, voorkomt u dat meeuwen op uw dak gaan nestelen.

 • Plaats pinnen en prikkers
  Heeft uw dak een populaire nestplek? Plaats daar dan ijzeren pinnen of duivenprikkers.
 • Span draden
  Hebt u een plat dak? Span dan metalen draden evenwijdig aan elkaar over de hele lengte van het dak. Laat tussen elke draad ongeveer 25 centimeter tussenruimte. Ook voor dakranden en nokken van schuine daken is dit een goede maatregel.
 • Plaats netten
  U kunt er ook voor kiezen om netten te spannen in plaat van draden. Het plaatsen is gemakkelijker. Een net met een maaswijdte van 75 millimeter is het meest geschikt. Maar netten hebben ook nadelen: vogels raken erin verstrikt en het is niet zo mooi als de netten zichtbaar zijn.

Ga regelmatig uw dak op. Ook dat maakt uw dak minder aantrekkelijk voor meeuwen. Maar zo kunt u ook zien of er een beginnend nest ligt. Buiten het broedseizoen mag u dit weghalen.

Wat kunt u verder nog doen?

 • Voer geen meeuwen.
 • Vertel mensen die meeuwen voeren dat dit niet mag; in 2014 is een voerverbod vastgesteld.
 • Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat.

U kunt ook een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van nestwerende materialen. Deze bedrijven vindt u op:

Het inspecteren en het aanbrengen van nestwerende maatregelen kost ongeveer € 1.000,-.

Melden overlast door meeuwen

U kunt overlast door meeuwen online melden:

Wat doet de gemeente?

Meeuwen worden beschermd door de Flora- en faunawet. De gemeente heeft een ontheffing gekregen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om maatregelen uit te voeren die de overlast beperken en te onderzoeken welke maatregelen helpen tegen meeuwenoverlast.

De gemeente zet in op de volgende maatregelen:

 • U informeren wat u zelf kunt doen.
 • Het dompelen van eieren in olie op de plekken waar overlast is. Dit voorkomt dat er jongen geboren worden.
 • Het monitoren van de meeuwenoverlast veroorzaakt door meeuwen die mensen aanvallen om als het nodig is een gerichte aanpak te ontwikkelen die goedgekeurd wordt door het ministerie van EL&I.
 • Onderzoek doen of er nog andere methoden zijn om meeuwenoverlast te bestrijden.

Dit zijn allemaal maatregelen die de overlast kunnen verminderen. De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om actieve bestrijdingsmaatregelen uit te voeren.

Meeuwen horen echter bij een badplaats als Katwijk en daarom verdwijnt de overlast nooit helemaal. Met deze maatregelen hoopt de gemeente de overlast te verminderen en daarmee de leefbaarheid in Katwijk te verbeteren. Door de bestrijding van meeuwenoverlast is er minder lawaai, minder zwerfafval op straat en worden minder mensen aangevallen door de meeuwen.

Broedgebied

Meeuwen hebben altijd al in de omgeving van Katwijk gebroed. Het traditionele broedgebied van deze vogels waren de duinen, waar tot de jaren 80 grote meeuwenkolonies aanwezig waren. Door de opkomst van de vos in de duinen halverwege de jaren tachtig heeft een verplaatsing van meeuwenkolonies plaatsgevonden in het gehele land. De meeuwen verplaatsten zich naar de plekken waar vossen niet bij kunnen: de Waddeneilanden, afgesloten haventerreinen als Moerdijk, Vlissingen en de Maasvlakte, het Forteneiland bij IJmuiden en nog enkele andere afgesloten terreinen. De Katwijkse meeuwen hadden geen afgeschermde grote ruimte zonder vossen. Daarom zijn ze massaal op de daken gaan broeden, ook in andere steden in Nederland en daarbuiten. Intussen zijn er verschillende generaties meeuwen opgegroeid (meeuwen zijn pas geslachtsrijp na 4 jaar) op de Katwijkse daken en zien ze deze daken als hun primaire broedgebied.