Veelgestelde vragen over anders inzamelen

Staat uw vraag niet tussen onderstaande veelgestelde vragen? Dan kunt u een e-mail sturen aan andersinzamelen@katwijk.nl. Wij proberen uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Levering mini-containers

Het kan zijn dat er in uw buurt mini-containers zijn uitgeleverd, terwijl u zelf niks heeft ontvangen. Er zijn plekken in de gemeente waar we een ander plan uitvoeren. Dit heeft te maken met zeer beperkte opstelruimte voor de drie mini-containers. Volgend jaar is daar meer bekend over en krijgen de betrokken huishoudens bericht.

Vanaf half september worden in fases brieven van de leverancier (DBICS) met daarin alle instructies gestuurd. Deze brief krijgt u ongeveer 1 a 2 weken voor het laatste inzamelmoment.

Enkele dagen voor het inleveren van uw bestaande mini-containers ontvangt u de nieuwe mini-containers. De leverancier zet de mini-containers bij u voor de deur. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Op de zijkant van de nieuwe mini-containers vindt u een adressticker, zodat u weet welke containers voor u zijn. U krijgt de ene week een nieuwe rest mini-container en een pmd mini-container geleverd. De gft mini-container en het keukenemmertje volgen een week later.  We starten met de gebieden waar rest en gft al wordt ingezameld via mini-containers.

De weken van inleveren en ontvangen van de mini-containers zijn ook te zien op de website van de leverancier DBICS. Hier checkt u de weken door uw postcode en huisnummer in te vullen.

Stap 1. Op de laatste inzamel dag van uw huidige mini-container zet u de mini-container aan de straat zoals normaal. In de brief van de leverancier staat de datum.

Stap 2. De gemeente Katwijk leegt de mini-containers. Na het legen laat u de mini-container op de aanbiedplek staan.

Stap 3. Uw afval verzamelt u vanaf nu in de nieuwe mini-containers.

Stap 4. De leverancier haalt de oude lege mini-containers op.

Deze stappen gelden voor zowel restafval als gft.

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel etensresten en gft-afval in het rest afval zitten. Dit is jammer, want gft-afval is op dit moment goedkoper en duurzamer te verwerken dan restafval. Het keukenemmertje kunt u gebruiken om in de keuken uw gft-afval te verzamelen voordat u het in de mini-container voor gft doet.

Als u al voorzien bent, kunt u het gft-keukenemmertje inleveren bij de milieustraat.

De leverancier heeft aangegeven dat de werkzaamheden langer duren dan gedacht. De regen van 26 en 27 september zorgden er ook voor dat er minder snel gewerkt kon worden. Met een extra ploeg hoopt de leverancier de achterstand snel weg te werken.

De leverancier DBICS is verantwoordelijk voor het versturen van de brieven. Er zijn twee verschillende versies. Een brief voor mensen die al een gft en restafval mini-container hebben en een brief voor de mensen die nog geen mini-container hebben. Helaas krijgen sommige mensen zonder mini-containers een brief over het ophalen van de oude mini-containers. Een groot gedeelte van de brief kan dan genegeerd worden. Uw mini-container voor pmd ziet u vanzelf verschijnen bij uw voordeur. 

Nieuwe mini-containers

In 2023 gaan we in de gemeente het afval anders inzamelen. Een keuze over het formaat mini-container is daar een voorbereiding op. We willen de hoeveelheid restafval sterk verminderen. Dit doen we om de kostenstijging van de afvalstoffenheffing te beperken en het is beter voor het milieu. Restafval verbranden wordt steeds duurder. Grondstoffen scheiden kan juist geld opleveren.

Daarom gaan we aan de ene kant het afval scheiden zo goed mogelijk ondersteunen. Aan de andere kant voeren we per 1 januari 2024 Diftar in.

Laagbouwwoningen krijgen een PMD mini-container aan huis. De huidige restafval en gft mini-containers zijn aan vervanging toe en worden gechipt.

Een groot gedeelte (>50%) van de inhoud van uw restcontainer bestaat uit plastic, metalen en drankverpakkingen. Door uw afval zo goed mogelijk te scheiden houdt u straks minder restafval over. Hierdoor hoeft u uw restaval minder vaak aan te bieden. Als u nu gebruik maakt van ondergrondse containers voor rest- en gft afval blijft dit zo.

U betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het verwerken van het huishoudelijk afval. Dit is op dit moment een vast bedrag waar de verwerking van het restafval onderdeel van is. Per 1 januari 2024 bestaat dit bedrag uit twee delen. Het ene gedeelte is vast voor onder andere het verwerken van allerlei soorten afval. Het andere gedeelte is variabel voor het verwerken van restafval. De kosten voor de verwerking van het restafval “verhuizen” naar het variabele deel van de afvalstoffenheffing.

Hierdoor heeft u straks invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Door goed te scheiden kunt u het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden.

U betaalt straks namelijk per keer dat u uw restafval aanbiedt. Het bedrag voor het aanbieden van een mini-container van 140 liter zal lager zijn dan bij het aanbieden van de grotere mini-container van 240 liter. De prijs zal naar verhouding van de inhoud worden vastgesteld.

Per saldo is er dus geen verschil. Het gaat bij de keuze van de inhoudsmaat voornamelijk om:

 • hoe vaak de mini-container wordt aangeboden
 • hoeveel ruimte er is om de mini-containers op het eigen terrein neer te zetten

Het goed scheiden van afval is belangrijk voor het beperken van toekomstige kostenstijgingen. Het verbranden van restafval is de laatste jaren steeds duurder geworden. Deze stijging zal de komende tijd doorzetten. Aan de andere kant leveren oud papier en PMD juist geld op. We lopen dus inkomsten mis door het pmd, gft en papier wat nu nog in het restafval te verbranden. Dat is zonde. Daarnaast kunnen we gft afval goedkoper en duurzamer verwerken.

De precieze bedragen moeten nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Dit zal eind 2022 gebeuren.

U betaalt straks niet voor het per keer aanbieden van uw gft of PMD mini-container.

  140 liter 240 liter
Hoogte 1030mm 1079mm
Breedte 480mm 583mm
Diepte 553mm 737mm

Restafval

Veruit de meeste inwoners hebben nu een mini-container voor restafval van 240 liter. Door goed afval te scheiden, is er minder ruimte nodig voor restafval. Daarom wordt er standaard een kleinere mini-container voor restafval geleverd. Namelijk van 140 liter. Er kan alsnog gekozen worden om een grotere mini-container van 240 liter te nemen.

Groente, fruit en tuinafval

De gft mini-container is standaard 140 liter. Er kan geen keuze gemaakt worden voor een grotere mini-container voor gft. GFT afval is relatief zwaar. Een grotere mini-container wordt te zwaar voor de inzameling. U kunt eventueel wel een extra gft mini-container aanvragen.

Op dit moment bestaat 40% van het gewicht van ons huidige restafval uit gft afval. Dit bestaat voor een groot gedeelte uit etensresten en groente en fruit. Dat moet uit het restafval en in de gft mini-container. Om dat gemakkelijker te maken krijgt u een klein gft bakje voor op het aanrecht. Zo kunt u daar uw snijafval en etensresten in verzamelen voordat u het in uw gft-mini-container gooit.

Plastic, metalen en drankkarton (PMD)

Alle laagbouwwoningen krijgen een mini-container voor PMD afval. Standaard wordt deze geleverd met een inhoudsmaat van 240 liter. PMD afval neemt namelijk veel ruimte in. Uit analyses is gebleken dat meer dan 50% van de inhoud van het huidige restafval bestaat uit PMD.

Voor inwoners met weinig ruimte of weinig PMD afval kunnen kiezen voor een kleinere PMD mini-container. Deze heeft een inhoudsmaat van 140 liter. Houdt u er wel rekening mee dat er straks geen gebruik meer gemaakt kan worden van de ondergrondse PMD-containers op de milieuparken.

De PMD mini-container zal elke twee weken worden geleegd door de gemeente.

De gft mini-container wordt elke twee weken geleegd door de gemeente. Om stankoverlast te voorkomen, wordt de gft mini-container in de maanden juni tot en met augustus wekelijks geleegd. 

De restafval mini-container kunt u elke twee weken aanbieden om te worden geleegd door de gemeente.

Let op: u hoeft uw restafval mini-container niet elke twee weken aan te bieden. U betaalt straks per aanbieding van de restafval mini-container. Als u uw restafval mini-container halfvol aanbiedt, wordt dit gerekend als één aanbieding. Biedt daarom uw restafval mini-container alleen aan als deze vol is. Met het goed scheiden van afval, hoeft de restafval mini-container minder vaak aangeboden te worden.

Groente-,  tuin- en fruitafval plus etensresten wegen bij elkaar behoorlijk veel. Een grotere gft mini-container is daarom te zwaar voor de inzamelaars. In de huidige situatie heeft bijna iedereen al een 140 liter gft mini-container.

Het innemen van de oude minicontainers en het uitdelen van de nieuwe containers start in de maanden na de zomervakantie. U ontvangt van de leverancier vooraf een brief met daarin alle details.

Elk jaar wordt het restafval van de gemeente geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er nog veel afval inzit, wat eigenlijk ergens ander hoort. Hierboven is een overzicht van de analyse van 2022.

1x per jaar nemen we monsters van het restafval. Per kern en per bebouwingstype wordt er een monster afgenomen. Voor laagbouwwoningen is het afval afkomstig uit de mini-containers en voor de hoogbouwwoningen is dat afkomstig uit de ondergrondse containers.

Die monsters worden dan gesorteerd op afvalsoort en gewogen en daarna omgerekend tot een volume.

Onderstaand de resultaten uit de sorteeranalyse voorjaar 2022.

We zamelen uw afval in met de reguliere inzameling maar ook op de milieustraat. De verschillende afvalstromen worden bij gespecialiseerde bedrijven aangeleverd voor de verwerking ervan. Bij de aanlevering wordt het afval gewogen. Deze weeggegevens worden geregistreerd en dienen als uitgangpunt voor de berekening van het scheidingspercentage.

Scheidingspercentage = optelling van het gewicht gescheiden afvalstromen / totaal gewicht ingezameld afval.

In de factor totaal gewicht ingezameld afval wordt ook het restafval meegenomen.

Voor het hergebruik van afval mogen er niet veel dingen bij zitten die er niet in horen. Als er wel spullen ingegooid die er niet in horen dan is de vracht vervuild. Ernstig vervuild vracht belandt alsnog in de verbrandingsoven. En verbranden van afval kost veel geld.

Daarom is het belangrijk dat we nauwkeurig te werk gaat bij het scheiden van afval. Als er veel plastic tussen het papier zit of als het papier vet is (zoals dozen van afhaalpizza’s, die moeten bij het restafval), dan lukt het niet om dat papier her te gebruiken. Of het kost veel tijd en geld om de vervuilding uit de spullen te halen.

Algemeen

Het restafval moet omlaag. Restafval verbranden kost namelijk steeds meer geld. En het inzamelen PMD levert geld op. Dus goed scheiden zorgt voor minder restafval en minder hard stijgende kosten. En het is uiteraard beter voor het milieu.

Met ingang van 2024 voeren we diftar in om minder restafval te krijgen. Hiermee beperken we de kostenstijging van de afvalstoffenheffing in de toekomst. De overheid verhoogt de verbrandingsbelasting op het verbranden van restafval om gemeenten te aanmoedigen om beter te sorteren. Naast de belastingheffing van de overheid hebben we ook te maken met kosten voor het verbranden van het restafval. De verwachting is dat deze kosten in de toekomst ook gaan stijgen. De verbrandingskosten en de verbrandingsbelasting zijn onderdeel van de Afvalstoffenheffing.

Als we niks doen gaat de Afvalstoffenheffing flink stijgen. Om de stijging van de kosten te beperken moeten we beter sorteren en minder restafval aanbieden om te verbranden.

De situaties zijn per wijk al verschillend en dat blijft zo. In Rijnsburg, ’t Duyfrak en andere nieuwbouwwijken wordt  restafval en gft via ondergronds containers ingezameld. Dat blijft zo. Deze inwoners krijgen verplicht 1 container aan huis. Uit de enquête is gebleken dat men kiest voor een PMD container. Er is niet gekozen voor nog een extra container. 

De huishoudens die nu al een restafval- en gft-container hebben, krijgen er ook verplicht een extra container bij. Uit de enquête is gebleken dat elke wijk kiest voor een PMD container. 

In de enquête kon ook aangegeven worden of inwoners nóg een extra container wilden. Ruim 1.900 inwoners zagen dit wel zitten. Een meerderheid van de inwoners gaf aan dit niet te willen. Daarmee blijft het dus bij één extra container. De extra container wordt eind 2022 bij u afgeleverd.

Alle huishoudens met een hoogbouwwoning gaan hun afval via ondergrondse containers inzamelen. Voor een groot deel is dat al zo. Sommige gebouwen hebben nog inpandige containers. Die worden dus allemaal vervangen. Voor het plastic krijgen deze inwoners gratis zakken van de gemeente. Deze zakken kunnen naar de ondergrondse verzamelcontainer voor PMD worden gebracht.

We gebruiken systemen die ons vertellen wanneer een container vol is. Op deze manier voorkomen we dat u voor niks bij een container komt. Daarnaast voorkomen we het legen van half volle containers. Dat scheelt tijd. Die tijd gaan we gebruiken om bijvoorbeeld de extra ondergrondse PMD containers te legen. De informatie die uit de systemen komt gebruiken we om route zo efficiënt mogelijk te rijden.

Door uw restafval goed te scheiden hoeft u dat veel minder vaak aan te bieden. Ieder jaar wordt de inhoud van het restafval per wijk onderzocht. het blijkt dat een groot gedeelte van het restafval nog veel grondstoffen bevat.

Wat u kunt doen:

 • Scheid uw PMD van het restafval. Uit de onderzoeken per wijk blijkt dat er meer dan 50% van de inhoud van restafval bestaat uit PMD. Als u dit goed scheid heeft u minder restafval.
 • Lever uw oud papier in bij verenigingen of in de papiercontainers in de milieuparken. Ongeveer 9% van de inhoud van het restafval bestaat uit papier.
 • Maak gebruik van de groente-, tuin- en fruitafvalvoorzieningen. 13% van de inhoud van het restafval bestaat uit gft. Het gft heeft in het gewicht van het restafval een fors aandeel van 32%. We kunnen gft goedkoper en duurzaam verwerken dan dat we het verbranden als restafval. Etensresten mogen ook bij het gft afval.
 • Lever herbruikbare grondstoffen apart in bij de milieuparken of bij de milieustraat. Ongeveer 13% van het restafval bevat andere grondstoffen, zoals textiel, glas, en overig herbruikbaar afval (bijv. hout, puin en elektrische apparaten.)
 • Luiers kunnen vanaf 2023 ook apart worden aangeboden.

Papier en PMD leveren (in de huidige marktsituatie) geld op als we het gescheiden aanleveren. Het verbranden van restafval kost geld. Kortom, er is nog veel winst te behalen met het goed sorteren van ons afval. Als we dat allemaal goed doen, zorgt dat ervoor dat de afvalstoffenheffing betaalbaar blijft. 

De aankoop van de app wordt nu voorbereid. Deze app geeft u toegang tot de afvalkalender en informatie over welke afvalsoort waar mag worden aangeboden. Een handig hulpmiddel voor het scheiden van het afval. De app is straks gewoon te downloaden in via Google Play en de Appstore.

De plannen zijn definitief. In januari is daar door de gemeenteraad over besloten.

Tarieven

In Nederland is de laatste jaren veel discussie over de vraag wat nu beter is:

 • afval door inwoners zelf laten scheiden (bronscheiden)

of

 • achteraf scheiden via techniek (nascheiden)

Zowel over hoeveelheid als kwaliteit is nu het beste resultaat te behalen met bronscheiding. Dit houdt in dat afvalstromen zoals PMD, papier en glas gescheiden van elkaar worden ingezameld. Bij nascheiding worden grondstoffen vies en daarmee van slechtere kwaliteit. Op dit moment is het zo dat de best presterende gemeentes de afvalstromen aan huis ophalen. Gemeente Katwijk heeft daarom voor bronscheiding gekozen. Dit neemt niet weg dat technologie snel ontwikkeld. De mogelijkheden voor nascheiding worden daarom in de gaten gehouden.

Het is nog niet precies te zeggen hoe hoog de Afvalstoffenheffing wordt in 2023. De voorbereidingen voor de uitvoering van alle maatregelen zijn nog in volle gang. Eind 2022 wordt de hoogte van de Afvalstoffenheffing vastgesteld door de Raad. De invoering van Diftar is per 1 januari 2024. 

U betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het verwerken van al het afval. Dus ook voor het restaval. De afvalstoffenheffing is nu een vast bedrag. In de toekomst zal dit bedrag uit twee delen bestaan.

· Een vast gedeelte voor onder andere het verwerken van allerlei soorten afval

· Een variabel gedeelte voor het verwerken van restafval.

Op de totale kosten heeft u straks zelf invloed. Door goed te scheiden kunt u het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing voor u zo laag mogelijk houden. We merken dat door veel inwoners het afval nog niet goed genoeg wordt gescheiden. Om inwoners die afval al goed scheiden te belonen, wordt er een financiële prikkel ingevoerd. Als u goed uw afval scheidt, betaalt u minder dan wanneer u alles in de restafvalzak stopt.

Iedere keer als u uw mini-container voor restafval aan de weg zet, betaalt u voor het legen van de container. Als u uw restafval mini-container halfvol aan de weg zet, wordt dit gerekend als één aanbieding. Biedt daarom uw restafval mini-container alleen aan als deze vol is.

In de container zit een chip. Zodra de mini-container wordt geleegd en aan de vuilniswagen wordt gehangen geeft de chip een klik. Hiermee weten we dat uw mini-container is aangeboden. Mini-containers zonder chip worden niet geleegd.

GFT-afval

Van gft-afval kan goede compost gemaakt worden. Als gft in aanraking komt met restafval dan kan het niet meer tot compost worden verwerkt. Dat is jammer. Want gft verwerken is veel minder duur dan restafval verbranden.

In de keuken is veel 'groen' afval. Tijdens het koken ontstaat snijafval en na het eten blijven er soms etensresten over. Nu belandt dit nog vaak in het restafval.

Met het gft bakje kunt u het 'groen' afval verzamelen voordat u dit in de gft container gooit. Hierdoor komt het gft afval minder snel bij het restafval.

Het gft bakje krijgt u tegelijk met de nieuwe mini-container. Bewoners van hoogbouw ontvangen deze en de PMD zakken op het moment dat de extra ondergrondse PMD containers geplaatst zijn.

Dat kan niet in alle gevallen. Woont u in een wijk waar al mini-containers voor gft worden ingezameld dan is er wellicht een mogelijkheid. Neem dan contact op met de gemeente.

De gft mini-containers worden in de maanden juni tot en met augustus wekelijks geleegd. In de andere maanden is dit om de week. U kunt stank overlast tegen te gaan kunt u de volgende maatregelen nemen:

 • Zet de mini-container zoveel mogelijk in de schaduw
 • Snel bedervende spullen, zoals vis en vlees, kunt u in een krant wikkelen of weggooien in een biologisch afbreekbaar zakje.
 • Luchten van de bak , kan stank voorkomen. Zet de bak op een kier, of spoel de bak af en toe om met groene zeep
 • Vul de gft bak in laagjes, laagje gras, laagje etensresten enzovoort.
 • Om maden tegen te gaan kunt u een stukjes klimop in de mini-container stoppen. Klimop is giftig voor maden.

Mini-containers (rolcontainers)

De huidige restafval mini-containers worden vervangen voor een mini-container van 140 liter. In veel gevallen is dat een kleinere container dan in de huidige situatie. Hierdoor nemen de nieuwe mini-containers in veel gevallen minder ruimte in.

U kunt voor de PMD mini-container een keuze maken om een kleiner formaat. Namelijk 140 liter. In bovenstaande afbeelding kunt u zien wat het effect op de benodigde ruimte is.

Een groot gedeelte (>50%) van de inhoud van uw restafval mini-container bestaat uit plastic, metalen en drankverpakkingen. Door de extra PMD mini-container wordt u aan huis geholpen om afval beter te scheiden. Door uw afval zo goed mogelijk te scheiden houdt u straks minder restafval over. Hierdoor hoeft u uw restaval minder vaak aan te bieden.

We werken aan een efficiënte inzameling. Nu staan tweewekelijks 2 dagen containers aan de weg. Straks staan tweewekelijks 3 dagen containers aan de weg.

Als we gebruik zouden maken van duobakken dan moet het totale wagenpark worden aangepast. Dit is dusdanig grote investering dat hier niet de keuze op is gevallen.

Het is nog niet precies te zeggen hoe hoog de Afvalstoffenheffing wordt in 2023. De voorbereidingen voor de uitvoering van alle maatregelen zijn nog in volle gang. Eind 2022 wordt de hoogte van de Afvalstoffenheffing en de tarieven per aanbieding vastgesteld door de Raad.

Met het huidige afvalinzamelsysteem komen we niet tot we niet het percentage afvalscheiding dat we willen. Zowel uit proeven die we in gemeente Katwijk hebben uitgevoerd als uit ervaringen van andere gemeenten in Nederland blijkt dat het aan huis inzamelen van grondstoffen leidt tot meer en schonere stromen.

Als u in een laagbouwwoning woont en op dit moment gebruik maakt van ondergrondse containers voor rest- en gft afval dan krijgt u inderdaad voor het eerst een mini-container voor pmd. Deze mini-container kunt u aanbieden op de inzameldag op de aangewezen aanbiedlocatie nabij uw woning. De kaarten met de nieuwe aanbiedlocaties kunt u hier digitaal inzien.

Dat kan, u kunt tot 1 juni 2022 op 2 manieren een zienswijze indienen:

 • Via deze link digitaal een zienswijze indienen Klacht, bezwaar of zienswijze | Gemeente Katwijk. Of:
 • Per post is het ook mogelijk om een zienswijze in te dienen. U stuurt een schriftelijke reactie naar: Gemeente Katwijk, team Afvalinzameling, Antwoordnummer 14009, 2220 VB Katwijk. Een postzegel is niet nodig. Schrijf het volgende in uw zienswijze:
  • Uw naam en adres;
  • Het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent. U kunt een kopie van deze brief of het kenmerk overnemen;
  • De reden waarom u het niet eens bent met het ontwerp;
  • Datum, handtekening en eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening (wanneer u namens iemand anders de zienswijze stuurt en u hiervoor officieel toestemming heeft).

Een aanbiedlocatie bevindt zich in het trottoir of in een parkeervak. In het trottoir wordt de aanbiedlocatie aangegeven met een symbooltegel. In een parkeervak wordt de aanbiedlocatie aangegeven met een verkeersbord. 

Op de aanbiedlocatie kunnen de minicontainers op de inzameldag aangeboden worden voor de inzameling. De pmd minicontainers worden 1 keer per 2 weken opgehaald.

Om te voorkomen dat we grote hoeveelheden minicontainers op bepaalde aanbiedlocaties krijgen hebben we per woning, voor de bewoners die voor het eerst een mini-container krijgen, een aanbiedlocatie aangewezen waar de mini-container moet worden aangeboden.

Bewoners die al gebruik maken van minicontainers voor rest en gft kunnen gebruik maken van de aanbiedlocatie die zij nu ook al gebruiken. Er komt wel een aparte inzameldag voor de mini-containers voor pmd.

Het warme weer heeft invloed op ons afval. Dit kan soms leiden tot overlast. Denk bijvoorbeeld aan ongedierte of stank.

Last van maden

Klimop en lavendel zijn giftig voor maden. Leg een paar takken klimop of lavendel in de bak. Het voordeel van lavendel is dat het een frisse geur heeft. Plaats uw mini-container niet in de volle zon en laat hem regelmatig legen. Maak de bak zo nu en dan schoon met water. U kunt ook soda of groene zeep gebruiken. Gebruik geen chloor. Dit verstoort namelijk het composteerproces.

Last van vliegen

Vliegen kunnen niet tegen de geur van mottenballen. Doe daarom een paar mottenballen in bijvoorbeeld een panty en hang dit op aan het handvat van de bak. Vliegen blijven weg én ze kunnen geen eitjes leggen. Dit zorgt er voor dat er geen larven en maden in de container komen.

Last van fruitvliegjes

Doe azijn met een scheutje afwasmiddel in een bakje en zet dit op het aanrecht. Fruitvliegjes houden hier niet van. Fruitvliegjes houden ook niet van de geur van basilicum.

Stinkende luiers

Kleine kinderen produceren veel stinkende luiers. Met het warme weer is dat zeker geen pretje. Het beste is om de luiers in een luchtdichte zak te stoppen. Zo houdt u de bak frisser en kunnen ongedierte zich moeilijker nestelen in de luiers.

Stank door de warmte

Afval dat vochtig is gaat sneller broeien bij warm weer. Dit zorgt voor stank. Het rottingsproces komt namelijk sneller op gang als afval nat is. Gemaaid gras kunt u het beste een dag laten drogen voordat u het weggooit. Etensresten kunt u beter laten uitlekken in de gootsteen. Verpakkingen kunnen het beste zo schoon mogelijk in de bak gegooid worden. Door dopjes en deksels op de verpakkingen te laten, voorkomt u ook stankoverlast.

Extra tip: gooi het droge gras onder in de gft mini-container, zo voorkomt u aangekoekte afvalresten op de bodem.

Ondergrondse containers

Het uitgangspunt van de gemeente is dat we zoveel mogelijk het huidige systeem van afvalverzameling in stand houden. In 2019 zijn proeven gedaan in verschillende wijken om afval anders in te zamelen. De meeste inwoners van de wijken wilden de situatie het liefst houden zoals die is. Daarom blijft de afvalinzameling per wijk verschillen.

De milieuparkjes verdwijnen niet. Ze worden wel aangepast. Met mini-containers aan huis worden er meer en schonere grondstoffen ingezameld. Papier kunt u kwijt in het milieuparkje of bij uw vereniging. Daarnaast komen extra inzamellocaties voor de afvalstroom die niet aan huis worden opgehaald bijvoorbeeld extra papiercontainers en in bepaalde gevallen luiercontainers.

Ondergrondse restafval containers die worden gebruikt door hoogbouwwoningen worden voorzien van een 30 liter trommel. Als er op diezelfde container ook laagbouw woningen zijn aangesloten dan moeten die ook de 30 liter zakken gebruiken. Wanneer een ondergrondse container alleen wordt gebruikt door laagbouwwoningen dan blijft de inhoud van de trommel 60 liter. Er komt een apart tarief voor zowel 60 liter als 30 liter zakken.

Nu maakt iedereen binnen gemeente Katwijk gebruik van de ondergrondse PMD en papier containers. Straks krijgen de laagbouw woningen een mini-container voor PMD waardoor de ondergrondse PMD containers minder snel vol komen. Daarnaast gaan we de ondergrondse containers uitrusten met een sensor. Deze sensor geeft aan hoe vol een ondergrondse container is. Zo kan de container op tijd geleegd worden. Hierdoor blijft deze beschikbaar voor nieuwe aanbiedingen.

De ondergrondse containers voor textiel gaan we verwijderen en ombouwen voor de inzameling van PMD. Hierdoor hergebruiken we bestaande middelen en hoeven we minder ondergrondse containers te kopen.
Voor textiel gaan we bovengrondse containers gebruiken. Dit doen we omdat de kwaliteit van ingezameld textiel hoger is. Dat komt de verwerking ten goede. Bij ondergrondse container wil het nog wel eens gebeuren het textiel nat wordt door regenwater. Daarnaast worden de nieuwe containers voorbereid op het handmatig lossen van het textiel. Iets wat met een ondergrondse niet kan. Handmatig lossen biedt de mogelijkheid om deze werkzaamheden te laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Luiers en medisch afval

Dat klopt. We bieden hiermee jonge gezinnen of bewoners met incontinentie problemen de mogelijkheid om hun restafval te verminderen. Ongeveer 8% van het restafval bestaat uit luiers en incontinentiemateriaal. Luiers worden nog afgevoerd als restafval, in de toekomst zal ook deze afvalstroom worden gerecycled.

Er komen 38 luier inzamelpunten. Bewoners die daar gebruik van willen maken kunnen zich later in 2022 aanmelden. De milieupas van de bewoner zal dan worden aangesloten op de luiercontainer. De exacte aanmeldingsprocedure volgt later in 2022.

Restanten van medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek of bij de milieu straat. Voor mensen die veel medisch afval hebben als in het geval van nierdialyse wordt een regeling getroffen. De uitwerking van die regeling vindt plaats in 2022. Er komt een manier om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Uiteraard met inachtneming van privacygevoelige informatie.