Veelgestelde vragen over anders inzamelen

Staat uw vraag niet tussen onderstaande veelgestelde vragen? Dan kunt u een e-mail sturen aan andersinzamelen@katwijk.nl. Wij proberen uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Algemeen

1x per jaar nemen we monsters van het restafval. Per kern en per bebouwingstype wordt er een monster afgenomen. Voor laagbouwwoningen is het afval afkomstig uit de mini-containers en voor de hoogbouwwoningen is dat afkomstig uit de ondergrondse containers.

Die monsters worden dan gesorteerd op afvalsoort en gewogen en daarna omgerekend tot een volume.

Onderstaand de resultaten uit de sorteeranalyse voorjaar 2022.

Elk jaar wordt het restafval van de gemeente geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er nog veel afval inzit, wat eigenlijk ergens ander hoort. Hierboven is een overzicht van de analyse van 2022.

We zamelen uw afval in met de reguliere inzameling maar ook op de milieustraat. De verschillende afvalstromen worden bij gespecialiseerde bedrijven aangeleverd voor de verwerking ervan. Bij de aanlevering wordt het afval gewogen. Deze weeggegevens worden geregistreerd en dienen als uitgangpunt voor de berekening van het scheidingspercentage.

Scheidingspercentage = optelling van het gewicht gescheiden afvalstromen / totaal gewicht ingezameld afval.

In de factor totaal gewicht ingezameld afval wordt ook het restafval meegenomen.

Het restafval moet omlaag. Restafval verbranden kost namelijk steeds meer geld. En het inzamelen pmd levert geld op. Dus goed scheiden zorgt voor minder restafval en minder hard stijgende kosten. En het is uiteraard beter voor het milieu.

Met ingang van 2025 voeren we diftar in om minder restafval te krijgen. Hiermee beperken we de kostenstijging van de afvalstoffenheffing in de toekomst. De overheid verhoogt de verbrandingsbelasting op het verbranden van restafval om gemeenten te aanmoedigen om beter te sorteren. Naast de belastingheffing van de overheid hebben we ook te maken met kosten voor het verbranden van het restafval. De verwachting is dat deze kosten in de toekomst ook gaan stijgen. De verbrandingskosten en de verbrandingsbelasting zijn onderdeel van de Afvalstoffenheffing.

Als we niks doen gaat de Afvalstoffenheffing flink stijgen. Om de stijging van de kosten te beperken moeten we beter sorteren en minder restafval aanbieden om te verbranden.

Voor het hergebruik van afval mogen er niet veel dingen bij zitten die er niet in horen. Als er wel spullen ingegooid die er niet in horen dan is de vracht vervuild. Ernstig vervuild vracht belandt alsnog in de verbrandingsoven. En verbranden van afval kost veel geld.

Daarom is het belangrijk dat we nauwkeurig te werk gaat bij het scheiden van afval. Als er veel plastic tussen het papier zit of als het papier vet is (zoals dozen van afhaalpizza’s, die moeten bij het restafval), dan lukt het niet om dat papier her te gebruiken. Of het kost veel tijd en geld om de vervuiling uit de spullen te halen.

De situaties zijn per wijk al verschillend en dat blijft zo. In Rijnsburg, ’t Duyfrak en andere nieuwbouwwijken wordt  restafval en gft via ondergronds containers ingezameld. Dat blijft zo. Deze inwoners krijgen verplicht 1 container aan huis. Uit de enquête is gebleken dat men kiest voor een pmd container. Er is niet gekozen voor nog een extra container. 

De huishoudens die nu al een restafval- en gft-container hebben, krijgen er ook verplicht een extra container bij. Uit de enquête is gebleken dat elke wijk kiest voor een pmd container. 

In de enquête kon ook aangegeven worden of inwoners nóg een extra container wilden. Ruim 1.900 inwoners zagen dit wel zitten. Een meerderheid van de inwoners gaf aan dit niet te willen. Daarmee blijft het dus bij één extra container. De extra container is eind 2022 bij u afgeleverd.

Alle huishoudens met een hoogbouwwoning gaan hun afval via ondergrondse containers inzamelen. Voor een groot deel is dat al zo. Sommige gebouwen hebben nog inpandige containers. Die worden dus allemaal vervangen. Voor het plastic krijgen deze inwoners gratis zakken van de gemeente. Deze zakken kunnen naar de ondergrondse verzamelcontainer voor pmd worden gebracht.

Door uw restafval goed te scheiden hoeft u dat veel minder vaak aan te bieden. Ieder jaar wordt de inhoud van het restafval per wijk onderzocht. het blijkt dat een groot gedeelte van het restafval nog veel grondstoffen bevat.

Wat u kunt doen:

 • Scheid uw pmd van het restafval. Uit de onderzoeken per wijk blijkt dat er meer dan 50% van de inhoud van restafval bestaat uit pmd. Als u dit goed scheid heeft u minder restafval.
 • Lever uw oud papier in bij verenigingen of in de papiercontainers in de milieuparken. Ongeveer 9% van de inhoud van het restafval bestaat uit papier.
 • Maak gebruik van de groente-, tuin- en fruitafvalvoorzieningen. 13% van de inhoud van het restafval bestaat uit gft. Het gft heeft in het gewicht van het restafval een fors aandeel van 32%. We kunnen gft goedkoper en duurzaam verwerken dan dat we het verbranden als restafval. Etensresten mogen ook bij het gft afval.
 • Lever herbruikbare grondstoffen apart in bij de milieuparken of bij de milieustraat. Ongeveer 13% van het restafval bevat andere grondstoffen, zoals textiel, glas, en overig herbruikbaar afval (bijv. hout, puin en elektrische apparaten.)
 • Luiers kunnen ter zijner tijd ook apart worden aangeboden.

Papier en pmd leveren (in de huidige marktsituatie) geld op als we het gescheiden aanleveren. Het verbranden van restafval kost geld. Kortom, er is nog veel winst te behalen met het goed sorteren van ons afval. Als we dat allemaal goed doen, zorgt dat ervoor dat de afvalstoffenheffing betaalbaar blijft. 

De aankoop van de app wordt nu voorbereid. Deze app geeft u toegang tot de afvalkalender en informatie over welke afvalsoort waar mag worden aangeboden. Een handig hulpmiddel voor het scheiden van het afval. De app is straks gewoon te downloaden in via Google Play en de Appstore.

Mini-containers

Nee dit is niet mogelijk. Alle restafval, gft en pmd mini-containers zijn gechipt. Hierdoor is het niet mogelijk om mini-containers onderling te ruilen. Wordt een gechipte mini-container aangeboden op een plek niet hoort bij het huisadres, dan wordt deze mini-container niet geleegd.

Ja, het omwisselen van een mini-container kost € 30,85. Dit geldt voor pmd, gft en restafval mini-containers. Een extra pmd of gft mini-container is gratis aan te vragen. Het is niet mogelijk om een extra restafval mini-container aan te vragen.

Helaas is er hierover verwarrend gecommuniceerd door ons en de leverancier. Onze excuses.

Alle nieuwe mini-containers zijn uitgerust met een chip.

Bij restafval mini-containers registreert een chip een klik zodat we weten dat de mini-container is aangeboden. In 2025 gaan inwoners betalen als zij de restafval mini-container aanbieden. Dit wordt Diftar genoemd.

De chip in de gft mini-container en pmd mini-container wordt gebruikt om te monitoren. De afvalinzameling kan zien welke mini-container bij welk huis hoort. Dit is fijn wanneer een mini-container is zoekgeraakt. Bij vervuiling van de inhoud in een mini-container kan de reinigingsmedewerker de bewoner aanspreken op zijn of haar sorteergedrag. Als spullen in de verkeerde mini-container worden gegooid, is de inhoud vervuild. Dit belandt dan alsnog in de verbrandingsoven. Dat is zonde van de grondstoffen die verloren gaan. Daarnaast is het ook een dure oplossing omdat afval verbranden veel geld kost.

De pmd mini-container zal elke twee weken worden geleegd door de gemeente.

De gft mini-container wordt elke twee weken geleegd door de gemeente. Om stankoverlast te voorkomen, wordt de gft mini-container in de maanden juni tot en met augustus wekelijks geleegd. 

De restafval mini-container kunt u elke twee weken aanbieden om te worden geleegd door de gemeente.

Let op: u hoeft uw restafval mini-container niet elke twee weken aan te bieden. U betaalt straks per aanbieding van de restafval mini-container. Als u uw restafval mini-container halfvol aanbiedt, wordt dit gerekend als één aanbieding. Biedt daarom uw restafval mini-container alleen aan als deze vol is. Met het goed scheiden van afval, hoeft de restafval mini-container minder vaak aangeboden te worden.

Om te voorkomen dat we grote hoeveelheden minicontainers op bepaalde aanbiedlocaties krijgen hebben we per woning, voor de bewoners die voor het eerst een mini-container krijgen, een aanbiedlocatie aangewezen waar de mini-container moet worden aangeboden.

Het warme weer heeft invloed op ons afval. Dit kan soms leiden tot overlast. Denk bijvoorbeeld aan ongedierte of stank.

Last van maden

Klimop en lavendel zijn giftig voor maden. Leg een paar takken klimop of lavendel in de bak. Het voordeel van lavendel is dat het een frisse geur heeft. Plaats uw mini-container niet in de volle zon en laat hem regelmatig legen. Maak de bak zo nu en dan schoon met water. U kunt ook soda of groene zeep gebruiken. Gebruik geen chloor. Dit verstoort namelijk het composteerproces.

Last van vliegen

Vliegen kunnen niet tegen de geur van mottenballen. Doe daarom een paar mottenballen in bijvoorbeeld een panty en hang dit op aan het handvat van de bak. Vliegen blijven weg én ze kunnen geen eitjes leggen. Dit zorgt er voor dat er geen larven en maden in de container komen.

Last van fruitvliegjes

Doe azijn met een scheutje afwasmiddel in een bakje en zet dit op het aanrecht. Fruitvliegjes houden hier niet van. Fruitvliegjes houden ook niet van de geur van basilicum.

Stinkende luiers

Kleine kinderen produceren veel stinkende luiers. Met het warme weer is dat zeker geen pretje. Het beste is om de luiers in een luchtdichte zak te stoppen. Zo houdt u de bak frisser en kunnen ongedierte zich moeilijker nestelen in de luiers.

Stank door de warmte

Afval dat vochtig is gaat sneller broeien bij warm weer. Dit zorgt voor stank. Het rottingsproces komt namelijk sneller op gang als afval nat is. Gemaaid gras kunt u het beste een dag laten drogen voordat u het weggooit. Etensresten kunt u beter laten uitlekken in de gootsteen. Verpakkingen kunnen het beste zo schoon mogelijk in de bak gegooid worden. Door dopjes en deksels op de verpakkingen te laten, voorkomt u ook stankoverlast.

Extra tip: gooi het droge gras onder in de gft mini-container, zo voorkomt u aangekoekte afvalresten op de bodem.

Tarieven

U betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het verwerken van het huishoudelijk afval. Dit is op dit moment een vast bedrag waar de verwerking van het restafval onderdeel van is. Per 1 januari 2025 bestaat dit bedrag uit twee delen. Het ene gedeelte is vast voor onder andere het verwerken van allerlei soorten afval. Het andere gedeelte is variabel voor het verwerken van restafval. De kosten voor de verwerking van het restafval “verhuizen” naar het variabele deel van de afvalstoffenheffing.

Hierdoor heeft u straks invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Door goed te scheiden kunt u het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden.

U betaalt straks namelijk per keer dat u uw restafval aanbiedt. Het bedrag voor het aanbieden van een mini-container van 140 liter zal lager zijn dan bij het aanbieden van de grotere mini-container van 240 liter. De prijs zal naar verhouding van de inhoud worden vastgesteld.

Per saldo is er dus geen verschil. Het gaat bij de keuze van de inhoudsmaat voornamelijk om:

 • hoe vaak de mini-container wordt aangeboden
 • hoeveel ruimte er is om de mini-containers op het eigen terrein neer te zetten

Het goed scheiden van afval is belangrijk voor het beperken van toekomstige kostenstijgingen. Het verbranden van restafval is de laatste jaren steeds duurder geworden. Deze stijging zal de komende tijd doorzetten. Aan de andere kant leveren oud papier en pmd juist geld op. We lopen dus inkomsten mis door het pmd, gft en papier wat nu nog in het restafval te verbranden. Dat is zonde. Daarnaast kunnen we gft afval goedkoper en duurzamer verwerken.

De precieze bedragen moeten nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Dit zal eind 2024 gebeuren.

U betaalt straks niet voor het per keer aanbieden van uw gft of pmd mini-container.

In Nederland is de laatste jaren veel discussie over de vraag wat nu beter is:

 • afval door inwoners zelf laten scheiden (bronscheiden)

of

 • achteraf scheiden via techniek (nascheiden)

Zowel over hoeveelheid als kwaliteit is nu het beste resultaat te behalen met bronscheiding. Dit houdt in dat afvalstromen zoals pmd, papier en glas gescheiden van elkaar worden ingezameld. Bij nascheiding worden grondstoffen vies en daarmee van slechtere kwaliteit. Op dit moment is het zo dat de best presterende gemeentes de afvalstromen aan huis ophalen. Gemeente Katwijk heeft daarom voor bronscheiding gekozen. Dit neemt niet weg dat technologie snel ontwikkeld. De mogelijkheden voor nascheiding worden daarom in de gaten gehouden.

Het is nog niet precies te zeggen hoe hoog de afvalstoffenheffing wordt in 2025. De voorbereidingen voor de uitvoering van alle maatregelen zijn nog in volle gang. Eind 2024 wordt de hoogte van de Afvalstoffenheffing vastgesteld door de Raad. De invoering van Diftar is per 1 januari 2025. 

Het is nog niet precies te zeggen hoe hoog de afvalstoffenheffing wordt in 2025. De voorbereidingen voor de uitvoering van alle maatregelen zijn nog in volle gang. Eind 2024 wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing en de tarieven per aanbieding vastgesteld door de gemeenteraad.

U betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het verwerken van al het afval. Dus ook voor het restaval. De afvalstoffenheffing is nu een vast bedrag. In de toekomst zal dit bedrag uit twee delen bestaan.

· Een vast gedeelte voor onder andere het verwerken van allerlei soorten afval

· Een variabel gedeelte voor het verwerken van restafval.

Op de totale kosten heeft u straks zelf invloed. Door goed te scheiden kunt u het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing voor u zo laag mogelijk houden. We merken dat door veel inwoners het afval nog niet goed genoeg wordt gescheiden. Om inwoners die afval al goed scheiden te belonen, wordt er een financiële prikkel ingevoerd. Als u goed uw afval scheidt, betaalt u minder dan wanneer u alles in de restafvalzak stopt.

Iedere keer als u uw mini-container voor restafval aan de weg zet, betaalt u voor het legen van de container. Als u uw restafval mini-container halfvol aan de weg zet, wordt dit gerekend als één aanbieding. Biedt daarom uw restafval mini-container alleen aan als deze vol is.

In de container zit een chip. Zodra de mini-container wordt geleegd en aan de vuilniswagen wordt gehangen geeft de chip een klik. Hiermee weten we dat uw mini-container is aangeboden. Mini-containers zonder chip worden niet geleegd.

Gft-afval

Van gft-afval kan goede compost gemaakt worden. Als gft in aanraking komt met restafval dan kan het niet meer tot compost worden verwerkt. Dat is jammer. Want gft verwerken is veel minder duur dan restafval verbranden.

In de keuken is veel 'groen' afval. Tijdens het koken ontstaat snijafval en na het eten blijven er soms etensresten over. Nu belandt dit nog vaak in het restafval.

Met het gft bakje kunt u het 'groen' afval verzamelen voordat u dit in de gft container gooit. Hierdoor komt het gft afval minder snel bij het restafval.

Het gft bakje krijgt u tegelijk met de nieuwe mini-container. Bewoners van hoogbouw ontvangen deze en de pmd zakken op het moment dat de extra ondergrondse pmd containers geplaatst zijn.

Dat kan niet in alle gevallen. Woont u in een wijk waar al mini-containers voor gft worden ingezameld dan is er wellicht een mogelijkheid. Neem dan contact op met de gemeente.

De gft mini-containers worden in de maanden juni tot en met augustus wekelijks geleegd. In de andere maanden is dit om de week. U kunt stank overlast tegen te gaan kunt u de volgende maatregelen nemen:

 • Zet de mini-container zoveel mogelijk in de schaduw
 • Snel bedervende spullen, zoals vis en vlees, kunt u in een krant wikkelen of weggooien in een biologisch afbreekbaar zakje.
 • Luchten van de bak , kan stank voorkomen. Zet de bak op een kier, of spoel de bak af en toe om met groene zeep
 • Vul de gft bak in laagjes, laagje gras, laagje etensresten enzovoort.
 • Om maden tegen te gaan kunt u een stukjes klimop in de mini-container stoppen. Klimop is giftig voor maden.

Ondergrondse containers

Het uitgangspunt van de gemeente is dat we zoveel mogelijk het huidige systeem van afvalverzameling in stand houden. In 2019 zijn proeven gedaan in verschillende wijken om afval anders in te zamelen. De meeste inwoners van de wijken wilden de situatie het liefst houden zoals die is. Daarom blijft de afvalinzameling per wijk verschillen.

De milieuparkjes verdwijnen niet. Ze worden wel aangepast. Met mini-containers aan huis worden er meer en schonere grondstoffen ingezameld. Papier kunt u kwijt in het milieuparkje of bij uw vereniging. Daarnaast komen extra inzamellocaties voor de afvalstroom die niet aan huis worden opgehaald bijvoorbeeld extra papiercontainers en in bepaalde gevallen luiercontainers.

Ondergrondse restafval containers die worden gebruikt door hoogbouwwoningen worden voorzien van een 30 liter trommel. Als er op diezelfde container ook laagbouw woningen zijn aangesloten dan moeten die ook de 30 liter zakken gebruiken. Wanneer een ondergrondse container alleen wordt gebruikt door laagbouwwoningen dan blijft de inhoud van de trommel 60 liter. Er komt een apart tarief voor zowel 60 liter als 30 liter zakken.

Nu maakt iedereen binnen gemeente Katwijk gebruik van de ondergrondse pmd en papier containers. Straks krijgen de laagbouw woningen een mini-container voor pmd waardoor de ondergrondse pmd containers minder snel vol komen. Daarnaast gaan we de ondergrondse containers uitrusten met een sensor. Deze sensor geeft aan hoe vol een ondergrondse container is. Zo kan de container op tijd geleegd worden. Hierdoor blijft deze beschikbaar voor nieuwe aanbiedingen.

De ondergrondse containers voor textiel gaan we verwijderen en ombouwen voor de inzameling van pmd. Hierdoor hergebruiken we bestaande middelen en hoeven we minder ondergrondse containers te kopen.
Voor textiel gaan we bovengrondse containers gebruiken. Dit doen we omdat de kwaliteit van ingezameld textiel hoger is. Dat komt de verwerking ten goede. Bij ondergrondse container wil het nog wel eens gebeuren het textiel nat wordt door regenwater. Daarnaast worden de nieuwe containers voorbereid op het handmatig lossen van het textiel. Iets wat met een ondergrondse niet kan. Handmatig lossen biedt de mogelijkheid om deze werkzaamheden te laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Luiers en medisch afval

Dat klopt. We bieden hiermee jonge gezinnen of bewoners met incontinentie problemen de mogelijkheid om hun restafval te verminderen. Ongeveer 8% van het restafval bestaat uit luiers en incontinentiemateriaal. Luiers worden nog afgevoerd als restafval, in de toekomst zal ook deze afvalstroom worden gerecycled.

Er komen 38 luier inzamelpunten. Bewoners die daar gebruik van willen maken kunnen zich later nog aanmelden. De milieupas van de bewoner zal dan worden aangesloten op de luiercontainer. De exacte aanmeldingsprocedure volgt later in 2024.

Restanten van medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek of bij de milieu straat. Voor mensen die veel medisch afval hebben als in het geval van nierdialyse wordt een regeling getroffen. De uitwerking van die regeling vindt plaats in 2024. Er komt een manier om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Uiteraard met inachtneming van privacygevoelige informatie.