Samen anders inzamelen

Katwijk doet het!

We leven in een prachtige omgeving die we in stand willen houden voor volgende generaties. Op dit moment scheiden we al 50% van ons afval, waaronder gft, papier en glas. We zijn dus goed op weg. Maar we gaan nog verder: we willen 80% van al ons afval scheiden.

In restafval zitten namelijk veel waardevolle stoffen die we heel goed kunnen hergebruiken, maar die nu nog in de afvalbakken tussen het restafval belanden. Wist je dat uit analyse blijkt dat ongeveer de helft van ons restafval uit pmd bestaat: plastic, drinkpakken en blik?

PMD-verpakkingen zijn heel geschikt als grondstof voor nieuwe producten. Dat afval krijgt vervolgens een nieuw leven. Zo kunnen er bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen van gemaakt worden, maar ook bankjes en paaltjes op straat. Uiteindelijk willen we in heel Nederland, en dus ook in Katwijk, tot een circulaire economie komen waarin we bijna al ons afval hergebruiken.

Informatie:

Mens vs. machine

Uit de praktijk blijkt dat thuis je afval scheiden tot betere resultaten leidt dan achteraf scheiden door een machine op de vuilstort. De mens wint het dus van de machine!

We maken het zo makkelijk mogelijk

Gft-bakjes helpen je om thuis het groen- en tuinafval te scheiden.

We plaatsen meer papierbakken op straat, zodat papier wegbrengen makkelijker wordt.

En plastic, blik en drinkpakken scheiden wordt ook heel eenvoudig dankzij de nieuwe pmd afvalcontainers in de straat, bij je flat of bij je huis.