Anders inzamelen (diftar)

Beter sorteren

Om de kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden, moet ons afval beter gesorteerd worden. Daarom wordt in 2023 diftar ingevoerd. Diftar betekent: gedifferentieerde tarieven. Dat wil zeggen:

  • u betaalt jaarlijks een vast standaardbedrag
  • en een bedrag dat kan verschillen.

U betaalt per keer dat u uw grijze restafvalcontainer aan de straat zet. Of per keer dat u uw restafval wegbrengt naar de ondergrondse container. Als u goed sorteert, heeft u minder afval in uw restafvalcontainer en hoeft u deze minder vaak aan te bieden. Zo betalen de mensen die goed sorteren dus minder dan mensen die minder goed sorteren. Om inwoners te helpen met sorteren, krijgt ieder huishouden (laagbouw) een extra container aan huis.

Aanmelden nieuwsbrief