Anders inzamelen (diftar)

Beter sorteren

Om de kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden, moet ons afval beter gesorteerd worden. Daarom wordt in 2023 diftar ingevoerd. Diftar betekent: gedifferentieerde tarieven. Dat wil zeggen:

  • u betaalt jaarlijks een vast standaardbedrag
  • en een bedrag dat kan verschillen.

U betaalt per keer dat u uw grijze restafvalcontainer aan de straat zet. Of per keer dat u uw restafval wegbrengt naar de ondergrondse container. Als u goed sorteert, heeft u minder afval in uw restafvalcontainer en hoeft u deze minder vaak aan te bieden. Zo betalen de mensen die goed sorteren dus minder dan mensen die minder goed sorteren. Om inwoners te helpen met sorteren, krijgt ieder huishouden (laagbouw) een extra container aan huis.

Enquête uitslag

Per dorp of wijk (Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg of Valkenburg) konden inwoners kiezen of er een papier- of PMD-container bijkomt. De enquête is inmiddels gesloten. De uitslag van deze enquête is bekend: alle wijken kiezen voor een extra pmd-container aan huis.

In totaal zijn 7.400 enquêtes ingevuld. De extra container wordt waarschijnlijk halverwege 2022 bij u afgeleverd. Individueel kunt u op een later moment kiezen of u een grote (240 l) of kleine (140 l) container wilt. In de enquête kon ook aangegeven worden of inwoners nóg een extra container wilden. Hoewel ruim 1.900 inwoners dit wel zagen zitten, gaf een meerderheid van de inwoners aan dit niet te willen. Daarmee blijft het dus bij één extra container.

Situatie per wijk

De situaties zijn per wijk al verschillend en dat blijft zo. In Rijnsburg, ’t Duyfrak en andere nieuwbouwwijken wordt  restafval en gft via ondergronds containers ingezameld. Dat blijft zo. Deze inwoners krijgen verplicht 1 container aan huis. Uit de enquête is gebleken dat men kiest voor een PMD container. Er is niet gekozen voor een extra container. 

De huishoudens die nu al een restafval- en gft-container hebben, krijgen er ook verplicht een extra container bij. Uit de enquête is gebleken dat elke wijk kiest voor een PMD container. 

In de enquête kon ook aangegeven worden of inwoners nóg een extra container wilden. Hoewel ruim 1.900 inwoners dit wel zagen zitten, gaf een meerderheid van de inwoners aan dit niet te willen. Daarmee blijft het dus bij één extra container. De extra container wordt waarschijnlijk halverwege 2022 bij u afgeleverd.

Alle huishoudens met een hoogbouwwoning gaan hun afval via ondergrondse containers inzamelen. Voor een groot deel is dat al zo. Sommige gebouwen hadden nog inpandige containers. Die worden dus allemaal vervangen. Voor het plastic krijgen deze inwoners gratis zakken van de gemeente. Deze zakken kunnen naar de ondergrondse verzamelcontainer voor PMD worden gebracht.

Aanmelden nieuwsbrief

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet tussen onderstaande veelgestelde vragen? Dan kunt u een e-mail richten aan andersinzamelen@katwijk.nl. Wij proberen uw e-mail zo snel mogelijk aan te passen.