Samen anders inzamelen

Groenafval emmers en verzamelcontainers

Komende weken krijgen bewoners van de hoogbouw een groenafval emmertje en een aantal rollen zakken voor verpakkingen van plastic en metaal en drankenkartons (pmd). Zo kunnen zij nog beter en makkelijker hun afval scheiden. Bewoners van de laagbouw kregen bij hun nieuwe minicontainers ook een groenafval emmertje. Door ons afval goed te scheiden, kunnen we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken. Ons afval is geen rommel!

Extra verzamelcontainers

De komende anderhalf jaar komen door heel de gemeente extra verzamelcontainers voor Papier, PMD en ook een aantal voor luiers. Sommige verzamelcontainers voor textiel zijn straks voor bijvoorbeeld papier. En er worden containers bijgeplaatst. Bewoners bij wie extra verzamelcontainers worden geplaatst en/ of die veranderen van inzamellocatie ontvangen daarover een brief.

Openen met milieupas

We sluiten de komende tijd de verzamelcontainers voor pmd en gft af. Bewoners die hun afval naar de verzamelcontainers moeten brengen kunnen die openen met hun milieupas. Bewoners met een minicontainer kunnen hun afval daarin kwijt. Het afsluiten van de verzamelcontainers staat los van het apart betalen voor restafval. Dit gaat pas in per 2025.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het groenafvalemmertje of de pmd zakken? Dan kunt u contact opnemen met de verspreider SULO 085 070 42 09. Voor andere vragen kunt u met ons contact opnemen.

We maken het zo makkelijk mogelijk

Gft-bakjes helpen je om thuis het groen- en tuinafval te scheiden.

We plaatsen meer papierbakken op straat, zodat papier wegbrengen makkelijker wordt.

En plastic, blik en drinkpakken scheiden wordt ook heel eenvoudig dankzij de nieuwe pmd afvalcontainers in de straat, bij je flat of bij je huis.

Veel gestelde vragen

Tussen begin en half oktober delen we op werkdagen de groenafval emmertjes en pmd-zakken uit. Heeft u 16 oktober nog geen emmertje en zakken gehad, dan kunt u bellen met de verspreider SULO 085 070 42 09 en dan krijgt u deze alsnog.

Als u het emmertje niet wilt, dan mag u het terugbrengen bij de Milieustraat, Taanderstraat 1. We willen u vragen of u misschien toch een tijdje gebruik wilt maken van het groenafval emmertje. Wellicht bevalt het toch en kunt u gemakkelijk uw groenafval scheiden.

Via onze site kunt u een nieuwe pas aanvragen. Dit kan digitaal of u kunt een afspraak maken om deze aan te vragen. Uw oude pas wordt dan verwijderd uit het systeem.

Dit zal de komende maand gebeuren. Op de klep van de container wordt vermeld als deze bijna afgesloten wordt en alleen nog te openen is met uw milieupas.

Bewoners die aangewezen zijn op verzamelcontainers kunnen met hun milieupas de verzamelcontainers openen. Huishoudens met minicontainers kunnen die niet openen met hun milieupas. Zij hebben minicontainers.

Gaat de verzamelcontainer met uw milieupas niet open, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en dan bekijken we in het systeem wat er aan de hand is.

Dit is niet mogelijk. Elk huishouden heeft een eigen inzamelmethode. Zo is de één aangewezen op een verzamelcontainer en de ander heeft een minicontainer aan huis. De indeling van de routes van het ophalen van de rolcontainers en het ledigen van de verzamelcontainers is ingeregeld op het aantal minicontainers en verzamelcontainers.