Werk aan de weg

Werkzaamheden per dorpskern

Tijdelijke afsluiting Synthese

Op dinsdag 23 augustus zijn er ter hoogte van huisnummer 12 hijswerkzaamheden. Tussen 08.00 en 15.00 uur staat er voor maximaal 2,5 uur een hijskraan op de weg. De straat is dan tijdelijk afgesloten voor verkeer. Er is geen omleiding mogelijk.

Kabel- en leidingwerkzaamheden Mr. C. Fockstraat en Voorstraat

Vooruitlopend op de herinrichting van de Voorstraat (deel tussen het Noordeinde en de Zeeweg) en de Mr. C. Fockstraat gaan Dunea en Liander hun kabels en leidingen in genoemde straten vervangen. Afronding werkzaamheden: eind 2022.

Project herinrichting Voorstraat en Mr. C. Fockstraat

De Voorstraat is tot maandag 21 augustus opengesteld voor verkeer.

Herinrichting Monseigneur Bekkersstraat en Commandeurspad

Door de feestweek in Katwijk a/d Rijn starten de werkzaamheden fase 3 op maandag 29 augustus. Fase 3 is het deel Monseigneur Bekkersstraat vanaf de kruising ter hoogte van huisnummer 71 t/m huisnummer 61. Verwachte afronding: vrijdag 23 september. Informatie over de onderstaande fasen volgt later.

  • Fase 4: Monseigneur Bekkersstraat 71 t/m Commandeurspad 12
  • Fase 5: Commandeurspad 12 tt/m Commandeurslaan 29
  • Fase 6: Monseigneur Bekkersstraat 61, Commandeurslaan 35

Tijdelijke afsluiting Van der Waalsstraat

Op vrijdag 5 augustus zijn er hijswerkzaamheden ter hoogte van huisnummer 68. Tussen 08.00 en 15.00 uur staat er voor maximaal 2,5 uur een hijskraan op de weg. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor verkeer.

Olympiaweg en Marathonpad: herstraatwerkzaamheden fietspad

Van maandag 15 tot en met vrijdag 26 augustus zijn er herstraatwerkzaamheden aan het fietspad.

Mandemakerstraat: herstraatwerkzaamheden

Maandag 15 augustus gaat de aannemer verder met het herstraten van de parkeervakken en het voetpad. De aannemer werkt in vakken van 50 m1. Op dat stuk van de weg is dan een halve rijbaan afgezet en geldt een voorrangsregeling.

Lageweg ter hoogte van nummer 36: herstraatwerkzaamheden voetpad

Van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 2 september zijn er herstraatwerkzaamheden aan het voetpad.

Bouwwerkzaamheden Van Lierestraat t.h.v. huisnummer 33

Van maandag 22 augustus 2022 tot en met vrijdag 18 augustus 2023 zijn er in dit gebied bouwactiviteiten t.b.v. het verzamelgebouw scholen en Integraal Kindcentrum. Bouwverkeer rijdt via de afslag Conradstraat op de Hoorneslaan en ventweg Hoorneslaan naar het bouwterrein aan de Van Lierestraat. Fietsverkeer tussen de Conradstraat en het kruispunt Biltlaan wordt omgeleid over de noordelijke ventweg van de Hoorneslaan. Autoverkeer heeft doorgang, maar kan vertraging ondervinden.

Weverstraat, Snijderstraat, Ververstraat, Steenbakkerstraat en Lijnbaanstraat: asfalteringswerkzaamheden

In de week van vrijdag 26 augustus tot en met maandag 5 september wordt er in de avond en nacht geasfalteerd. Overdag zijn er voorbereidende werkzaamheden. Nadere informatie volgt op een later moment.

Rijnsoever en Pollux: herstraatwerkzaamheden fietspad

Van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 9 september zijn er herstraatwerkzaamheden aan het fietspad.

Rapenburg en Vliet-Zuidzijde: herstraatwerkzaamheden

Van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 23 september zijn er herstraatwerkzaamheden aan de rijbaan, parkeervakken en voetpad. Nadere informatie volgt later.

Wegafsluiting Kloosterschuurlaan (project Klei-Oost Zuid fase 1.3)

De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer van maandag 15 augustus 2022 tot en met maandag 30 januari 2023. In die periode wordt gewerkt aan de verbreding van de weg tussen de adresnummers 12 en 6. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Verkeer kan de wijk verlaten via de rontonde Noordwijkerweg/Hooge Krocht.

Kabelwerkzaamheden omgeving Johannes Poststraat en omgeving

Liander is bezig met het verzwaren en verbeteren van haar MS-net in de Johannes Poststraat en omgeving. Tijdens de uitvoering van het werk gelden er verkeersmaatregelen. Door de bouwvakvakantie ligt het werk een paar weken stil. Maandag 15 augustus gaat de aannemer weer aan de slag in de Tramstraat en Brouwerstraat.

Werkzaamheden Landhuis Rijnsburg (Caphorn)

Tot en met vrijdag 16 september zal de omgeving rondom Landhuis Rijnsburg woonrijp gemaakt worden en wordt een parkeerterrein aangelegd. Tijdens de bouwvak (weken 30, 31 en 32) ligt het werk stil.

Wegafsluiting Stephana van Rossumstraat

De weg is door sloop,- bouw- en renovatiewerkzaamheden van woningen t/m vrijdag 22 december 2023 afgesloten voor verkeer.

Wegwerkzaamheden N206 Tjalmaweg

Verkeer maakt gebruik van de tijdelijke N206. De aanleg van de verdiepte ligging van de N206 Tjalmaweg duurt tot uiterlijk eind 2022.
Volg het meest actuele nieuws over de Tjalmaweg op rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg.

Informatie over het hele project van de Rijnlandroute leest u op rijnlandroute.nl/actueel.

Meldingen verzakkingen en belijning

Ziet u een stuk verzakte straat of is de belijning op de weg niet meer zoals het zou moeten zijn? Dan kunt u een melding doen.

Uw meldingen over belijning worden verzameld. De belijning wordt één keer per jaar op grote schaal uitgevoerd bij droge weersomstandigheden.

Melding wegdek doen

Aanvragen van een wegafsluiting

Wilt u als bedrijf werkzaamheden uitvoeren in Katwijk waarbij de straat, of een gedeelte daarvan, afgesloten moet worden? Dan bent u verplicht om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Op de hoogte blijven

In onze nieuwsbrief leest u wekelijks per wijk waar er aan de weg gewerkt wordt: