Afval sorteren

Veel van ons huishoudelijk restafval is opnieuw te gebruiken. Plastic, etensresten, tuinafval, papier, glas en textiel (stoffen) zijn waardevolle grondstoffen. Hiervan kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Nu worden die grondstoffen nog te veel met het restafval weggegooid. Dan worden ze verbrand. Dat kan beter! Daarom zijn we gestart met een andere manier van afval inzamelen. Hiermee wil de gemeente Katwijk het inwoners makkelijk maken om hun afval goed te scheiden. Want door afval goed te scheiden, kunnen we grondstoffen opnieuw gebruiken. En dat is goed voor het milieu.

Afvalwijzer

Heeft u vragen wat u in de containers mag gooien?

Staat uw afval niet in bovenstaande lijst dan hebben we een afval-ABC waar veelvoorkomende soorten afval worden genoemd en wordt aangegeven waar u dit kunt weggooien.

Bekijk het Afval ABC