Logo gemeente Katwijk

Voor werkgevers

Als werkgever kunt u mensen helpen voor wie het lastig is om aan een baan te komen. Het Servidepunt Werk verzorgt de bemiddeling tussen u en mogelijke werknemers. Ook zijn er regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Werk voor Statushouders

Werken in Nederland biedt statushouders de mogelijkheid om op eigen benen te staan. Ook leren zij op deze manier de Nederlandse taal en samenleving kennen.

Servicepunt Werk

Het Servicepunt-werk kan een statushouder een plek geven in uw bedrijf. Soms passen zij een-op-een in uw bedrijf of organisatie. En soms is meer begeleiding nodig. Het Servicepunt Werk begeleidt de statushouder binnen uw bedrijf tijdens de eerste dagen, weken of maanden. Net wat er nodig is om het inwerken goed voor elkaar te krijgen. Aan deze begeleiding zijn voor u geen kosten verbonden.
De bemiddeling die het Servicepunt Werk verzorgt is kosteloos. Nadat de statushouder in dienst is gekomen, zijn de reguliere loonkosten en sociale lasten voor rekening van uw bedrijf.

Vrijwilligerswerk

Als werkgever kunt u asielzoekers en statushouders ook vrijwilligerswerk geven. Voor meer informatie bekijkt u de brochure van Rijksoverheid:

  • vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang

Premiekorting en mobiliteitsbonus

Neemt u iemand met een bijstandsuitkering aan? Dan kunt u in aanmerking komen voor korting op de premies voor de werknemersverzekeringen. Dit wordt een mobiliteitsbonus genoemd. Voorwaarde is wel dat de persoon in kwestie:

  • Ouder is dan 56 jaar.
  • Een arbeidsbeperking heeft en daardoor niet het wettelijk minimumloon kan verdienen.

Wilt u weten of u recht heeft op deze premiekorting? Gebruik dan de Regelhulp Premiekortingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werk voor vluchtelingen

Een erkend vluchteling is vrij om te werken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Op zijn verblijfsdocument staat dan de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan; twv (tewerkstellingsvergunning) niet vereist’. Voor deze groep heeft een werkgever dus geen tewerkstellingsvergunning nodig.