Logo gemeente Katwijk

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Werkgevers en andere organisaties kunnen u om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan.

U vraagt de Verklaring omtrent het gedrag digitaal aan. U kunt een VOG ook schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Digitale aanvraag

Een VOG kunt u digitaal aanvragen. Dit is sneller en goedkoper dan een papieren aanvraag via de gemeente. Bij een digitale aanvraag dienen de werkgever en de werknemer samen een aanvraag in.

Werkgever

Als werkgever vraagt u een Verklaring omtrent gedrag voor uw werknemer aan via:

Inloggen doet u met eHerkenning, de opvolger van DigiD voor bedrijven. Heeft uw bedrijf deze identificatiecode nog niet? Vraag uw code dan aan via:

Werknemer

Nadat de werkgever de aanvraag heeft gedaan, ontvangt de werknemer een e-mail met een link voor de verdere procedure. Als werknemer logt u hierbij in met DigiD en betaalt u de verklaring via iDeal. Om de verklaring aan te kunnen vragen moet u als werknemer een geldig e-mailadres, iDeal en een DigiD-code hebben. Verder moet u ingeschreven staan in de basisregistratie personen BRP voorheen GBA).

Schriftelijke aanvraag

U krijgt meestal van uw werkgever een aanvraagformulier voor een VOG. U kunt de formulieren ook downloaden via:

Voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag moet u een afspraak maken.

Neem voor deze aanvraag de volgende zaken mee:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • een geldig legitimatiebewijs

De gemeente controleert de ingevulde gegevens in de basisregistratie personen BRP (voorheen GBA) en verstuurt de aanvraag naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Termijn

U krijgt tussen 2 en 4 weken te horen of u de Verklaring omtrent het gedrag krijgt. De Verklaring wordt naar u toegestuurd als blijkt dat u deze krijgt. Krijgt u de Verklaring niet dan ontvangt u een voornemen tot weigeren Verklaring omtrent het gedrag.

Verklaring omtrent het gedrag (vog)

Verklaring omtrent het gedrag € 41,35