Logo gemeente Katwijk

Op weg naar werk

Bij werk wordt al gauw gedacht aan een baan van '9 tot 5', maar er zijn meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld stages, leerbanen, een eigen bedrijf.

Betaald werk

Het UWV Werkbedrijf kan u helpen bij het zoeken naar een passende baan - ook als u geen hele dagen kunt werken. Mocht het niet meteen lukken om een baan te vinden, dan kunt u bij het UWV een uitkering aanvragen.

Meer informatie

Arbeidsverplichtingen en maatregelen

Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. Meer informatie over deze verplichtingen en maatregelen leest u hieronder:

Wet taaleis Participatiewet

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan verwacht de overheid dat u aan de Wet taaleis Participatiewet voldoet. Dit betekent dat u goed Nederlands begrijpt, spreekt, leest en schrijft. Het is makkelijker om werk te vinden als u de Nederlands taal goed begrijpt. Daarom wil de overheid dat werkzoekenden het Nederlands beheersen op taalniveau 1F (A2).

Tegenprestatie

Als betaald werk (nog) geen optie is, dan verwacht de gemeente van de werkzoekende, dat zij iets terugdoen voor de uitkering. Dit noemen we een tegenprestatie.

Eigen bedrijf opzetten

Wilt u een eigen bedrijf beginnen, of als zelfstandige van huis uit gaan werken en u weet niet wat de mogelijkheden zijn? De gemeente kan u helpen, ook als u een uitkering heeft. 

Vrijwilligerswerk met behoud van uitkering

Als vrijwilliger kunt u zo aan het werk. Er staat alleen geen geld tegenover.
In een aantal gevallen kunt u vrijwilligerswerk doen met behoud van uw uitkering. Zo doet u werkervaring op, hebt u een inkomen (uw uitkering) én doet u iets voor de gemeenschap.

Meer informatie 

Bemiddeling, scholing en stage

Als werkzoekende is het soms moeilijk een baan te vinden. Vergroot uw kansen door cursussen en trainingen te volgen, of een stage of vrijwilligerswerk te doen.

Hebt u een bijstandsuitkering en lukt het u niet op eigen kracht om werk te vinden? Dan ondersteunen wij u hierbij.

Werkmakelaar

De werkmakelaar van de gemeente bemiddelt mensen met een bijstandsuitkering naar een baan of werkervaringsplek: een participatieplaats. Daarmee kunt u uw kans op een baan vergroten. De gemeente kan een deel van de loonkosten vergoeden of uw uitkering doorbetalen.

Werkmakelaar: Amina Jabli

  • telefoon: 06 81 51 71 75

Participatieplaats

Een participatieplaats is een begeleide werkervaringsplaats, een soort stage om werkervaring op te doen - met behoud van uitkering. Het gaat om werk tussen de 16 en 32 uur per week. 

Na 6 maanden kijkt de gemeente of u uw best doet en of het werk nog bij u past. Heeft u zich goed ingezet? Dan krijgt u een premie en een opleiding.
Na een jaar kijkt de gemeente of uw kansen op een gewone baan groter zijn geworden.

Als de stage u goed bevalt én u de werkgever goed bevalt, kan de werkgever u natuurlijk ook een contract aanbieden en de stage overgaan in een baan.

U mag maximaal 2 jaar op participatieplaatsen werken.

Vragen

Heeft u vragen over (jeugd)zorg, werk- en inkomen, belt u dan met het speciale ‘Samen voor Elkaar’ nummer:

  • telefoon: (071) 406 50 20.

Hebt u een UWV-uitkering of een andere uitkering? Dan kunt u terecht bij uw uitkerende instantie.