Logo gemeente Katwijk

Betalingsregeling gemeentebelastingen

Kunt u de aanslag gemeentebelastingen niet ineens betalen? Dan kunt u in termijnen betalen via een automatische incasso. U geeft de gemeente dan toestemming om het bedrag automatisch in termijnen af te schrijven van uw betaalrekening. Is ook tijdige termijnbetaling een probleem? Dan kan de gemeente in speciale gevallen een betalingsregeling met u treffen.

Dien uw verzoek om een betalingsregeling schriftelijk en gemotiveerd in bij de de gemeente. U krijgt dan een betalingsvoorstel die past bij uw situatie.

Meer informatie?