Logo gemeente Katwijk

Ouders van minderjarige kinderen

Heeft u een inkomen tot maximaal 120% van het bijstandsniveau en heeft u minderjarige kinderen? Dan komt u misschien voor 1 van deze vergoedingen in aanmerking.  

Vergoeding schoolgaande kinderen

Heeft u schoolgaande kinderen op de basisschool vanaf groep 6, of kinderen tot 19 jaar in het voorgezet onderwijs? En heeft u een inkomen tot maximaal 120% van het voor u geldende bijstandsniveau? Dan kunt u in bepaalde gevallen bij de gemeente een vergoeding aanvragen.   

Een schoolkostenvergoeding is maximaal:

 • € 100 per schooljaar per kind op de basisschool in groep 6, 7 en 8
 • € 200 per schooljaar per kind op het voortgezet onderwijs tot 18 jaar
 • € 200 per schooljaar per kind van 18 en 19 jaar met alleen WTOS
 • informatie over WTOS en WSF / DUO

Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, hangt onder andere af van uw 'vermogen', zoals een eigen huis, auto en spaargeld.

Aanvragen

U vraagt de vergoeding aan met een aanvraag- en inlichtingenformulier. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via:

Vergoeding computer/laptop/tablet

Heeft u schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar? En heeft u een inkomen tot maximaal 120% van het voor u geldende bijstandsniveau? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding om een computer/laptop/tablet aan te schaffen en een vergoeding voor de abonnementskosten van een internetaansluiting.  

De regeling geldt voor huishoudens met kinderen tot 18 jaar vanaf groep 6 van het basisonderwijs of in het voorgezet onderwijs.

 1. Vergoeding aanschaf computer met toebehoren
  De vergoeding bedraagt maximaal € 400,00 voor de aanschaf van een computer/laptop/tablet met toebehoren. De vergoeding mag 1 keer per 5 jaar worden aangevraagd. Voor gezinnen met meer kinderen bedraagt de vergoeding maximaal 2 maal € 400,00. De vergoeding wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening. De aflossingsverplichting bedraagt per verstrekte lening € 10,00 per maand gedurende 2 jaar. Daarna wordt de rest kwijtgescholden.
 2. Vergoeding abonnementskosten internetaansluiting
  Deze vergoeding is maximaal € 15 per maand.

Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, hangt onder andere af van uw 'vermogen', zoals een eigen huis, auto en spaargeld.

Aanvragen

U vraagt de vergoeding aan met een aanvraag- en inlichtingenformulier. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via:

Vergoeding sportactiviteiten

Is het voor u te duur om uw kind te laten sporten? Dan kan het Jeugdsportfonds u misschien helpen, bijvoorbeeld door de contributie van een sportclub te betalen.

De gemeente wil dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen sporten. Ook als hun ouders geen geld hebben om bijvoorbeeld de clubcontributie te betalen. Het Jeugdsportfonds helpt.

Vergoeding

De bijdrage van het Jeugdsportfonds Katwijk is maximaal € 225 per jaar per sportend kind.  

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een bijdrage uit het sportfonds als:

 • u in de gemeente Katwijk woont
 • uw kind tussen de 4 en 18 jaar oud is en
 • u een inkomen hebt tot 120% van het bijstandsniveau

Aanvragen

U kunt een bijdrage uit het Jeugdsportfonds aanvragen via een intermediair, zoals:

 • leraar op school
 • jeugdhulpverlener
 • maatschappelijk werker
 • huisarts
 • door een medewerker van het Samenlevingsloket bij de gemeente

Als uw aanvraag is goedgekeurd, betaalt het fonds de contributie rechtstreeks aan de vereniging en de kosten van sportspullen rechtstreeks aan de leverancier.