Logo gemeente Katwijk

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag vervangt de langdurigheidstoeslag vanaf 1 januari 2015. Het grootste verschil ten opzichte van de langdurigheidstoeslag is dat er nu ook wordt gekeken of u zich voldoende heeft ingespannen om uw inkomen te verbeteren. 

Heeft u meer dan 3 jaar een laag inkomen en geen zicht op inkomensverbetering? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Of u zicht heeft op inkomensverbetering heeft onder andere te maken met uw huidige mogelijkheden tot het verhogen van uw inkomen en welke inspanningen u in de afgelopen 3 jaar heeft verricht om uw inkomen te verhogen (bijv. door te solliciteren). De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen en gezinssituatie.

  • U kunt het geld naar eigen inzicht gebruiken en het is belastingvrij.
  • U kunt eenmaal per 12 maanden de Individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Aanvraagformulier

Wilt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen? Vul dan onderstaand formulier in en stuur dit formulier naar:

U kunt het aanvraagformulier sturen naar:

  • Gemeente Katwijk
    Afdeling Samenleving
    Postbus 589
    2220 AN  KATWIJK ZH

Contact

Voor vragen kunt u bellen met het Samenlevingsloket van de gemeente:

  • telefoon: (071) 406 50 20