Logo gemeente Katwijk

Bijzondere bijstand

Hebt u noodzakelijke kosten die u niet uit eigen inkomen en/of vermogen kunt betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Het gaat om kosten waarvoor u geen beroep kunt doen op een andere voorziening, zoals rechtsbijstand en sommige medische kosten.

De volgende kosten komen in aanmerking voor bijzondere bijstand:

Overige:

  • Kosten van maaltijden die u ontvangt via thuiszorg of een verzorgingshuis.
  • Kosten voor noodzakelijke pedicurebehandelingen.
  • Kosten van kleding, bijvoorbeeld extra slijtage door veelvuldig wassen in verband met incontinentie.
  • Extra bewassingskosten.
  • Reiskosten in verband met bezoek aan uw kind dat in het ziekenhuis ligt.
  • Batterijen voor gehoorapparaat.
  • Eigen bijdrage alarmering.

Uiteraard zijn er meer kosten die voor bijzondere bijstandverlening in aanmerking kunnen komen. Als u wilt weten of bepaalde kosten voor vergoeding in aanmerking komen, neem dan contact op met het Samenlevingsloket.

U moet de noodzaak en de hoogte van de te maken kosten aantonen om in aanmerking te komen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en uw 'vermogen', zoals een eigen huis, auto en spaargeld.

Aanvragen

U vraagt de vergoeding aan met een aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via:

Betaalschema bijstandsuitkeringen

Bereken uw recht zelf

Bereken zelf online en anoniem voor welke vergoedingen van de gemeente of de rijksoverheid u in aanmerking komt.

Formulierenbrigade helpt

Vindt u het moeilijk om een formulier in te vullen? Hebt u hulp nodig bij het invullen van een aanvraagformulier? De Formulierenbrigade helpt.