Logo gemeente Katwijk

Bijstandsuitkering

Hebt u te weinig geld om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens.

U hebt dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.

Bijstandsuitkering aanvragen

U vraagt een bijstandsuitkering aan door te bellen met het Samenlevingsloket

  • telefoon: (071) 406 5020

Zij helpen u verder met de aanvraag.

Betaalschema bijstandsuitkeringen

Jonger dan 27 jaar?

Dan moet u eerst 4 weken zelf op zoek naar werk of een opleiding voordat u aanspraak kunt maken op een uitkering van, of ondersteuning door de gemeente. Als na deze 4 weken blijkt dat u zich niet, of onvoldoende,  heeft ingezet om aan het werk te komen, kan de gemeente de uitkering verlagen of vervalt het recht op een uitkering.

Wet taaleis Participatiewet

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan verwacht de overheid dat u aan de Wet taaleis Participatiewet voldoet. Dit betekent dat u goed Nederlands begrijpt, spreekt, leest en schrijft. Het is makkelijker om werk te vinden als u de Nederlands taal goed begrijpt. Daarom wil de overheid dat werkzoekenden het Nederlands beheersen op taalniveau 1F (A2).

Bijstand en vakantie

Krijgt u een bijstandsuitkering, dan mag u maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. U moet uw vakantie altijd van tevoren aan de gemeente doorgeven, het maakt niet uit of u naar het binnenland of buitenland gaat.

Fraude en boete

Fraude wordt streng gestraft. U moet bij fraude het bedrag wat u onterecht heeft ontvangen terugbetalen en u betaalt in principe als boete hetzelfde bedrag nog een keer. U betaalt het bedrag dus dubbel terug.

Arbeidsverplichtingen en maatregelen

Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. Meer informatie over deze verplichtingen en maatregelen leest u hieronder:

Tegenprestatie

Ontvangt u een bijstandsuitkering en is betaald werk (nog) geen optie, dan verwacht de gemeente van de werkzoekende, dat zij iets terugdoen voor de uitkering: een tegenprestatie.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in 1 huis wonen, hoe lager de uitkering. Dit heet de kostendelersnorm want kosten kunnen dan met elkaar gedeeld worden. 

Bereken uw recht zelf

Bereken zelf online en anoniem voor welke vergoedingen van de gemeente of de rijksoverheid u in aanmerking komt.

Formulierenbrigade helpt

Vindt u het moeilijk om een formulier in te vullen? Hebt u hulp nodig bij het invullen van een aanvraagformulier? De Formulierenbrigade helpt. 

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is het vaste overlegorgaan van de gemeente op alle terreinen van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen. De Adviesraad wordt actief betrokken bij het maken van beleid. De Adviesraad kan daarnaast ook zelf relevante thema's en onderwerpen inbrengen. Zij adviseert dus gevraagd en ongevraagd.