Logo gemeente Katwijk

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

Soms vraagt de gemeente om uw persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Vraagt u bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of voorziening aan dan worden uw gegevens verzameld en bewaard. De gemeente gaat daar zorgvuldig om.

De algemene regels over de opslag en het gebruik van uw gegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en Datalekken (AVG). Hierin staat waar de gemeente zich aan moet houden bij de verwerking van uw gegevens. Autoriteit Persoonsgegevens (AP), controleert de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Plichten en verantwoordelijkheden

De gemeente  heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt  als daar een geldige reden voor is. Ook worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is.

Beveiliging

Soms moet de gemeente u vooraf toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken.
Wilt u weten wanneer de gemeente verplicht is u te informeren? Kijk dan op de website van de AP.

Daarnaast beveiligt de gemeente uw persoonsgegevens tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik door:

 • Technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen.
 • Een geheimhoudingsplicht voor medewerkers.
 • Toegang tot persoonsgegevens alleen aan medewerkers te geven die daarvoor toestemming hebben.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat daarmee gebeuren?;
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente;
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is;
 • Recht op verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens de gemeente  van u heeft? Dit kunt u bij ons opvragen. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente reageert daarop binnen 4 weken. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens:

 • aan te vullen,
 • te verbeteren,
 • of te verwijderen

Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt en wat de reden hiervan is. Ook op dit verzoek reageert de gemeente in ieder geval binnen 4 weken.

 • Digitaal verzoek indienen (DigiD)
  Om misbruik te voorkomen wordt u gevraagd om u te identificeren.
 • Schriftelijk verzoek indienen:
  Afdeling Bedrijfsvoering
  Team JZBK
  Postbus 589
  2220 AN Katwijk ZH

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Of neem contact op met de gemeente via onderstaand formulier: