Zeeweg-Oost afgesloten van 2 juni tot en met 5 juli

De fiets-/voetgangersoversteek bij het Waterloopje wordt vervangen door een tunnel op dezelfde locatie. Sinds maart wordt buiten gewerkt aan de voorbereidingen van dit werk. Vanaf 2 juni gaat de Zeeweg tussen de rotonde bij de Kon. Julianalaan en de afslag naar de N206 vijf weken dicht. Dan wordt het ondergrondse deel van de tunnel onder de Zeeweg aangelegd.

Werkzaamheden tot eind november

Vanaf 6 juli is de Zeeweg weer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. In de periode tot eind november wordt gewerkt aan de toeritten van de tunnel aan de kant van de wijk Koestal en van de wijk Cleijn Duin. De rijbanen zijn in deze periode versmald en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen tot eind november de Zeeweg-Oost alleen oversteken bij de rotonde Kon. Julianalaan. De parallelle fietspaden langs de Zeeweg oost, tussen de rotonde Koningin Julianalaan en de N206, zijn in deze periode gesloten. Aan de westkant van de rotonde vinden tussen 11 en 25 augustus werkzaamheden plaats. Deze zullen tot enige verkeershinder leiden, maar de weg blijft te gebruiken. Tussen 25 augustus en 1 september wordt de rotonde Kon. Julianalaan voor werkzaamheden ’s nachts afgesloten. De Kon. Julianalaan tussen de rotonde Zeeweg en rotonde Industrieweg is van 1 september tot 12 oktober in beide richtingen afgesloten. Het benzinestation en het garagebedrijf blijven bereikbaar. Over deze werkzaamheden en omleidingen volgt te zijner tijd verdere informatie via onze online kanalen.

R-net

De aanleg van de fietstunnel is een van de maatregelen die genomen wordt voor de komst van R-net. Het ondergronds brengen van de oversteek is nodig om het verkeer op de Zeeweg beter te laten doorstromen, en is beter voor de verkeersveiligheid. Behalve de fietstunnel komen er bij de Zeeweg en de Koningin Julianalaan drie R-net haltes met bijbehorende fietsenstallingen en een aparte busstrook op de Koningin Julianalaan tussen de rotonde Industrieweg en de Zeeweg.

Katwijk onderweg

In 2020 en begin 2021 werkt de gemeente op verschillende plaatsen aan de weg. Zo wordt de gemeente beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder. De Rijnstraat wordt ingericht als 30 km weg. De Biltlaan wordt opnieuw ingericht en de Kon. Julianabrug wordt vanaf september gerenoveerd. Houdt u dus het hele jaar door rekening met omleidingen en een langere reistijd. Of neem wat vaker de fiets! De werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd om overlast zoveel mogelijk te beperken. Op www.katwijk.nl/onderweg vindt u meer informatie over de verschillende projecten en de planning.

Naar overzicht