Woningbouw op Locatie Valkenburg: ‘Snel bouwen en ook betaalbaar!’

Wethouder Gerard Mostert, verantwoordelijk voor het Project Locatie Valkenburg, heeft 29 januari gesproken met de minister van BZK Raymond Knops en de minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven, gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland en wethouder Kees Wassenaar van de gemeente Wassenaar. Ze hebben een goed gesprek met elkaar gevoerd over de ontwikkeling van de voormalige vliegbasis Valkenburg. Er is bij alle bestuurders een gezamenlijk belang en zij voelen dezelfde urgentie dat er tempo wordt gemaakt met het realiseren van woningbouw op dit terrein. Ze hebben hierover op hoofdlijnen afspraken gemaakt. Met name ook het onderwerp van de woningbouw voor de middeninkomens is aan bod gekomen. De afspraken worden de komende twee weken uitgewerkt. Vanwege de urgentie door het tekort aan woningen verwachten ze binnen twee weken een akkoord met elkaar te kunnen sluiten.

Wethouder Gerard Mostert: “Gemeente Katwijk wil graag zo snel als mogelijk bouwen op Locatie Valkenburg. Er is nog één punt van discussie. Wij willen betaalbare woningen voor de juf, politieagent, vrachtwagenchauffeur en verpleegkundige. Daar strijden wij al langere tijd voor. Dat is ook de reden waarom we nog steeds geen overeenkomst hebben. Het is ook een breed gedeelde wens van de gemeenteraad. Het belang van betaalbare woningbouw dreigt weg te vallen in alle publiciteit over de noodzaak om snel te bouwen. Die noodzaak onderschrijven wij ook, daar is geen verschil van mening over. De komende twee weken volgen nog allerlei gesprekken. Betaalbare woningbouw is voor ons het punt waar het om draait. Snel bouwen en ook betaalbaar, dan zijn we er uit!”

De gemeenteraad heeft 30 januari unaniem in een motie uitgesproken het belang van een snelle start van de bouw van woningen op Locatie Valkenburg te onderschrijven. Daarnaast onderstreept de raad dat het van belang is dat het woningaanbod voor minimaal 20% dient te bestaan uit betaalbare woningen voor de middeninkomens, in lijn met regionale afspraken.

Naar overzicht