Werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Torenvlietbrug

Boskalis werkt verder aan de nieuwe Torenvlietbrug over de Oude Rijn. In de afgelopen periode zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen, het aanleggen van bouwinritten en het plaatselijk verbreden van de Rhijnhofweg om ruimte te creëren voor de bouw van de tweede Torenvlietbrug. Ook is een deel van de Voorschoterweg verlegd zodat het verkeer kan blijven doorrijden tijdens het werk aan de Torenvlietbrug.

Werkzaamheden

In december wordt gestart met de funderingswerkzaamheden. Er worden heipalen en damwanden aangebracht. Dit duurt tot april volgend jaar. Van februari tot en met september 2021 wordt gewerkt aan de steunpunten – de onderbouw – van de brug. Tussen juli 2021 en maart 2022 wordt de brug afgebouwd.

Mogelijke hinder

Door deze werkzaamheden is er mogelijk hinder van licht, geluid, trillingen en af- en aanrijdend bouwverkeer. Bewoners en bedrijven worden hierover tijdig geïnformeerd. Vaarweggebruikers ondervinden in principe geen hinder van de werkzaamheden. Mocht een tijdelijke stremming van de Oude Rijn nodig zijn, dan worden ook vaarweggebruikers hierover tijdig geïnformeerd. Middels verkeersmaatregelen op de Voorschoterweg en op de Rhijnhofweg wordt alle verkeer langs de bouwwerkzaamheden geleid. 

Kijk voor meer informatie over het werk op www.rijnlandroute.nl

Naar overzicht