Werkzaamheden parkstrook Valkenburg

Vanaf maandag 24 juni a.s. werkt bureau TFI Vitaler Groen in de parkstrook in Valkenburg. Met een speciale techniek worden natuurlijke voedingsstoffen in de grond aangebracht, en wordt de grond tegelijkertijd op een diepte van circa 50 centimeter omgewoeld. Hiermee wordt het bodemleven gestimuleerd en verbetert de vitaliteit van de bomen. Doel van deze maatregel is de bodem van de parkstrook te verbeteren, waardoor het nieuwe groen beter aanslaat. Door het omwoelen van de grond zal ook het regenwater beter de grond in kunnen lopen, waardoor er minder lang grote plassen blijven liggen.

Het werk zal ongeveer twee weken duren. Medewerkers van TFI zijn tussen 9.00 en 16.00 uur in de parkstrook aanwezig en werken handmatig met kleine ‘pompen’. Deze pompen zijn via een slang met een vrachtwagen verbonden. Tijdens het werk staat een aantal vrachtwagens deels op het fietspad, afgescheiden met pylonen. Fietsers kunnen gewoon van het fietspad gebruik blijven maken, alleen is het deel van het pad waar de vrachtwagens staan smaller. De vrachtwagens worden een aantal keer verplaatst onder begeleiding van een medewerker van TFI.