Werkzaamheden N206 ir. G. Tjalmaweg

In de maand oktober voert Boskalis diverse werkzaamheden uit, ter voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke verlegging en definitieve realisatie van de N206. Het gaat om baggeren van de watergang, de aanleg van bouwin- en uitritten en werkzaamheden voor de nieuwe Torenvlietbrug.  Deze werkzaamheden voor de tijdelijke verlegging van de N206 kunnen wel doorgaan, zoals vermeld in het bericht over de behandeling van de beroepen en voorlopige voorzieningen betreffende de omgevingsvergunningen door de Raad van State.

Verplaatsen beschermde diersoorten en baggeren

Op de locatie van de huidige watergang in de parkzone is de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg voorzien, en in de definitieve situatie het snelfietspad. Hiervoor moet de watergang opgeschoond worden , en op een later moment worden gedempt.

Uit onderzoek blijkt dat in de watergangen in het park de volgende diersoorten voorkomen: platte schijfhoren (slakje), bittervoorn en kleine modderkruiper (vissen). Deze soorten worden voorafgaand aan het opschonen en dempen van de watergang, uit de watergang gehaald en naar een nieuw leefgebied gebracht. Het verhuizen van deze dieren wordt uitgevoerd vanaf 19 oktober en onder begeleiding van een ecoloog. Nadat de dieren uit de watergang verhuisd zijn, wordt de watergang verder uitgebaggerd. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken en vinden overdag plaats. Tijdens deze drie weken geldt er voor fietsers een omleidingsroute.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroute voor fietsers op de website van de RijnlandRoute.

Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg, maakt Boskalis gebruik van de BouwApp. Via deze app wordt je direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen gebracht. Daarnaast kun je makkelijk contact met Boskalis opnemen als je vragen of opmerkingen hebt. De BouwApp is gratis te downloaden in de Appstore of via GooglePlay.

Naar overzicht