Werkzaamheden fietspad Zeeweg-Oost

Tot half januari vinden werkzaamheden plaats aan de fietspaden langs de Zeeweg-Oost. Bij de aanleg van de nieuwe fietspaden afgelopen voorjaar zijn er door de aannemer per vergissing dunnere tegels gelegd dan afgesproken. Deze tegels zijn minder comfortabel voor fietsers en slijten sneller. Er kunnen hierdoor verzakkingen van het fietspad ontstaan, en deze tegels zijn bovendien niet goed bestand tegen voertuigen voor beheer en onderhoud. Daarom vervangt de aannemer deze tegels door nieuwe tegels van de juiste dikte. Er zijn hier voor de gemeente geen kosten aan verbonden.

Tijdens het werk worden fietsers door middel van borden omgeleid.

Naar overzicht