Wegwerkzaamheden Rijnsoever en Industrieweg

Van woensdag september 11 t/m maandag 16 september wordt de asfalt toplaag op de Rijnsoeverweg tussen waterman en Biltlaan vervangen. Hierdoor ontstaat enig verkeershinder en is doorgang beperkt. Er zijn ook parkeerstroken langs de Rijnsoever tijdelijk niet beschikbaar. Op 16 september is de rijbaan volledig afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer en (brom)fietsers. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet. Helaas is hinder en vertraging tijdens de werkzaamheden niet te voorkomen. We doen zoveel mogelijk om de overlast tot een minimum te beperken.

Wegwerkzaamheden Industrieweg

Van maandag 16 t/m vrijdag 20 september vinden er asfalt werkzaamheden plaats op de Industrieweg tussen Karel Doormanlaan en Rijnmond. De weg is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer en (brom)fietsers.

Naar overzicht