Warmtevisie vrijgegeven voor inspraak

Het college van burgemeester en wethouders geeft de warmtevisie die opgesteld is voor de gemeente Katwijk vrij voor inspraak. In de warmtevisie staat op welke manier we in de gemeente Katwijk stap voor stap kunnen overgaan op duurzame warmtebronnen om onze huizen te verwarmen, in plaats van met aardgas. In de warmtevisie staat ook in welke buurten de gemeente als eerst samen met bewoners kansen wil verkennen en verder onderzoek wil doen naar de overstap naar aardgasvrij wonen. In het najaar behandelt de gemeenteraad de warmtevisie en wordt er een definitief besluit genomen.

Warmtevisie: stap voor stap naar aardgasvrij wonen

De afgelopen tijd heeft de gemeente, in gesprek met verschillende partijen, zoals de woningcorporatie, de netbeheerder, de energieambassadeurs en bewoners, gewerkt aan een warmtevisie voor de gemeente Katwijk. Om toekomstbestendig te zijn moeten we anders omgaan met de energie die we gebruiken en dus ook met de warmte waarmee we onze huizen verwarmen. Stap voor stap gaan we over van aardgas op duurzame vormen van warmte. Voor het opstellen van de warmtevisie heeft de gemeente ook onderzoek gedaan en in alle buurten van de gemeente gekeken naar kansen om op een goede manier een overstap te maken naar aardgasvrij wonen.

Onderzoeksresultaten

Uit de resultaten blijkt onder andere dat woningen in Katwijk gemiddeld al redelijk goed geïsoleerd zijn en een energielabel C hebben. Goede isolatie zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om het huis warm te maken, wat veel geld kan besparen op de maandelijkse energiekosten. Daarom is isoleren altijd een goede eerste stap in het verduurzamen van een huis. De mate van isolatie heeft ook effect op welke duurzame oplossing geschikt is voor een huis. Zo is voor een overstap op een ‘all-electric’ warmtepomp minimaal energielabel B nodig om een huis voldoende warm te krijgen. Bij huizen die minder goed te isoleren zijn kan een warmtenet met midden- of hoge temperatuur warmte beter passen. Maar dan moet er ook voldoende ruimte in de ondergrond zijn om een warmtenet aan te kunnen leggen. Al deze resultaten en overwegingen heeft de gemeente meegenomen in het maken van de warmtevisie.

Wethouder Jacco Knape: “De overstap naar duurzame warmte zal geen makkelijke klus zijn. Maar wel een klus die we met zijn allen moeten klaren, zodat we de aarde goed kunnen doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties. Daarnaast investeren we niet alleen in hun toekomst, maar ook in die van onszelf. Het duurzaam maken van onze omgeving kan ons ook iets opleveren, bijvoorbeeld voor de economie. Een ding staat bij mij wel met stip op 1: de betaalbaarheid voor bewoners voor het maken van die overstap naar duurzame warmte. We gaan alleen met deze verandering beginnen als we van de rijksoverheid ook voldoende middelen krijgen om het voor bewoners betaalbaar te houden. Naast betaalbaar moeten de gekozen warmtebronnen ook duurzaam, betrouwbaar en toekomstbestendig zijn. Het is dan ook goed om te zien dat uit het onderzoek blijkt dat we in onze gemeente, nu en in de toekomst, van veel mogelijke warmtebronnen gebruik kunnen gaan maken”. Zo is er in de gemeente water aanwezig waar warme uit gehaald kan worden. En ook uit de grond kan mogelijk in de toekomst veel warmte gehaald worden. Knape: “Het is belangrijk om per buurt te kijken naar de beste oplossing voor die specifieke buurt. Want niet elke bron is beschikbaar in elke buurt. En in iedere buurt staat weer een ander soort woningen met een ander energielabel. Daarnaast moeten we letten op ons elektriciteitsgebruik. Als we allemaal een warmtepomp zouden nemen, moeten we heel veel extra groene stroom opwekken in onze regio. We willen natuurlijk voorkomen dat we straks extra windmolens of zonnevelden moeten plaatsen.”

Gekozen verkenningsbuurten

Uit het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan blijkt dat er in een aantal buurten veel kansen zijn om tussen nu en 2030 een goede overstap te kunnen maken naar een duurzame warmtebron. Bijvoorbeeld omdat daar al veel huizen goed geïsoleerd zijn, of omdat bij die buurten al een mogelijke en geschikte duurzame warmtebron beschikbaar is. Deze buurten zijn daarom uitgekozen als verkenningsbuurten. In deze verkenningsbuurten is vervolgonderzoek nodig naar de wensen van de bewoners en naar de haalbaarheid van de overstap naar aardgasvrij. De gemeente wil daarom nog samen met de bewoners uit deze buurten onderzoeken of en hoe woningen in de periode van nu tot en met 2030 van het aardgas af kunnen. Uit gesprekken met bewoners en verder onderzoek moet blijken of de verkenningsbuurten inderdaad geschikt zijn om voor 2030 van het aardgas af te gaan.

De gekozen verkenningsbuurten om in 2021-2022 met bewoners in gesprek en op verkenning te gaan zijn: Hoornes Oost en West, Rijnsoever Noord, West, Midden en Oost, ’t Duyfrak, De Horn, Zuid-West (Zeehosterrein). Bewoners van deze buurten ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

Daarnaast zijn er een aantal buurten in het zuidoosten van de gemeente Katwijk waar bewoners mogelijk in de toekomst gebruik kunnen gaan maken van restwarme uit Rotterdam. Of er ook echt restwarmte uit Rotterdam voor de gemeente Katwijk beschikbaar komt is nu nog niet zeker. Het gaat hier om de buurten ’t Joght, Molenwijk, Kleipetten, Frederiksoord-Noord, Frederiksoord-Zuid, Westerhaghe, De Hoek, Koestal en Clein Duijn.

Vragenuur facebook en buurtgesprekken

Op woensdagavond 12 mei, van 19.30 tot 20.30 uur, organiseert de gemeente een vragenuur op facebook. Hier kunt u vragen stellen aan de gemeente over de warmtevisie, de verkenningsbuurten en de mogelijkheden op het gebied van aardgasvrij wonen. Ook gaat de gemeente, als de coronamaatregelen dat toelaten, in de maanden juni en juli in gesprek met bewoners uit de verkenningsbuurten.

Meer info

Meer informatie over de warmtevisie en de verkenningswijken is te vinden op www.katwijk.nl/warmtevisie.

Naar overzicht