Waardering voor pleegzorg tijdens de week van de pleegzorg

Afgelopen week was het de week van de pleegzorg. Tijdens deze week is er als blijk van waardering namens wethouder Corien van Starkenburg een tegoedbon van de Indoorvolkstuin / Gezondergroen gestuurd naar alle pleeggezinnen in de gemeente. Deze tegoedbon is als dank voor hun inzet voor kinderen die het hardst een veilige plek en een liefdevolle omgeving nodig hebben om op te groeien.

Soms kunnen kinderen niet bij hun ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Als ouders vrijwillig om hulp vragen of de kinderrechter moet besluiten dat een uithuisplaatsing noodzakelijk is, dan worden kinderen bij voorkeur bij pleegouders geplaatst. Deze vorm van opvang in een gezin lijkt het meest op de natuurlijke situatie. “We willen allemaal dat kinderen zo thuis als mogelijk kunnen opgroeien. Pleegouders zijn hierin van onschatbare waarde in onze samenleving. Hun inzet wordt dan ook zeer gekoesterd door de gemeente”, aldus wethouder Corien van Starkenburg. 

Vanuit de gemeente Katwijk is er op 9 november ook een moment georganiseerd om bij pleegzorg stil te staan. Tijdens een bijeenkomst zijn de pleeggezinnen uit de gemeente uitgenodigd op het gemeentehuis. Hier zijn de pleeggezinnen met elkaar, de wethouder en met enkele beleidsmedewerkers in gesprek gegaan. Het gemeentehuis was die avond ook groen verlicht. Hiermee deed gemeente Katwijk mee aan de campagne #groenlicht voor pleegzorg. Deze campagne vraagt aandacht voor de ruim 800 kinderen in Nederland die nog wachten op een pleeggezin. Zij wonen nu nog op een plek waar het voor hen niet stabiel genoeg is. Hun leven en hun vrije ontplooiing staan in de wacht. Om voor hen het licht ook op groen te zetten, zijn er meer pleegouders nodig. In deeltijd, kortdurend of voor langere tijd.

Kijk voor meer informatie over pleegzorg op www.pleegzorg.

Naar overzicht