Voorlopige uitslag referendum

Op 6 juni heeft in de gemeente Katwijk het referendum 'Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering' plaatsgevonden. Dit is de voorlopige uitslag van alle stembureaus. Vrijdag 7 juni controleert het Gemeentelijk Stembureau alle processen verbaal en vinden hertellingen plaats. Op dinsdag 11 juni wordt de definitieve uitslag vastgesteld.  

Aantal stemmen voor 5.558
Aantal stemmen tegen 18.070
Aantal stemmen blanco 452
Aantal stemmen ongeldig 77