Voorjaarsbestuursrapportage: Maatregelen nodig om Katwijk financieel gezond te maken

Katwijk is van oudsher een financieel gezonde gemeente. Hierdoor is de gemeente altijd in staat geweest tegenvallers op te vangen en te investeren in benodigde voorzieningen. Meerdere keren per jaar wordt in de gaten gehouden of de begroting van de gemeente nog steeds op orde is. Een van die momenten is het vaststellen van de zogeheten voorjaarsbestuursrapportage. Deze rapportage laat opnieuw zien dat Katwijk op financieel vlak moet ingrijpen, wil het niet in de problemen komen.

In totaal moet er minimaal 3 miljoen in 2020 oplopend tot 3,8 miljoen aan ombuigingen worden gevonden in de begroting om deze weer in balans te krijgen.

Wethouder financiën Adger van Helden: “Katwijk moet keuzes maken. Het is geen leuke boodschap, maar het is wel het eerlijke verhaal. We hebben geld nodig voor investeringen, bijvoorbeeld voor goede schoolgebouwen. In het verleden hadden we grote reserves. Die hebben we nu niet meer. Het is dus belangrijk om een buffer te hebben waarmee we tegenvallers kunnen opvangen. Met de maatregelen die we willen nemen, zijn we goed op weg om de financiën weer op orde krijgen.”

Van geld naar zorg

Een belangrijke oorzaak voor de kwetsbare financiële positie van Katwijk is dat er veel geld wordt besteed aan zorg. Meer dan dat er aan vergoeding vanuit het Rijk binnenkomt. Zo heeft Katwijk gemiddeld gezien meer jongeren die jeugdhulp ontvangen.

Het college vindt het belangrijk dat niemand tussen wal en schip valt; het welzijn van inwoners staat voorop. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld door minder geld aan onderhoud van gebouwen uit te geven. En door kritisch te kijken naar het takenpakket van de gemeente: welke taken moet de gemeente zelf doen? Is er een deel daarvan dat door andere partijen kan worden uitgevoerd?

Keuzes voorbereid

Een heel pakket aan mogelijke keuzes voor 2020 en verder wordt op dit moment door het college voorbereid. In juni, tijdens de behandeling van de Kaderbrief (een ander instrument om de begroting van de gemeente in de gaten te houden en waar nodig bij te sturen) wordt dit pakket besproken met de gemeenteraad.  

Naar overzicht