Verhuren aan toeristen? Draag toeristenbelasting af

De verordening voor toeristenbelasting in de gemeente Katwijk is per januari 2021 aangepast. Vanaf dit moment moet iedereen die logies verstrekt toeristenbelasting afdragen aan de gemeente. Het maakt daarbij niet uit of je als ondernemer of als particulier verhuurt, bijvoorbeeld via Airbnb. In voorgaande verordeningen was een vrijstelling opgenomen voor diegene die 3 of minder slaapplaatsen verhuurde. Die vrijstelling is vanaf 1 januari 2021 vervallen. Verhuurt u aan toeristen en hebt u nog niet eerder toeristenbelasting afgedragen? Meld u dan bij het BSGR (belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland) via het contactformulier BSGR formulieren.

Het BSGR int de toeristenbelasting voor de gemeente. Als u kenbaar maakt dat u verhuurt aan toeristen, ontvangt u na afloop van ieder  jaar een uitnodiging om digitaal of eventueel schriftelijk aangifte te doen. Op basis van die aangifte ontvangt u een belastingaanslag over het afgelopen jaar en een voorlopige aanslag voor het lopende jaar.

Niet vrijblijvend

Het kenbaar maken van verhuur is niet vrijblijvend. Als u kamers verhuurt, ben u verplicht om dit door te geven. Als blijkt dat u kamers verhuurt en geen toeristenbelasting afdraagt, dan krijgt u een naheffingsaanslag. In de toekomst ontstaat de mogelijkheid om adressen die geregistreerd staan bij bijvoorbeeld Airbnb of booking.com te vergelijken met de adressen waar toeristenbelasting wordt aangeslagen. Adressen die geregistreerd zijn bij Airbnb maar niet bij het BSGR  krijgen dan automatisch een verzoek om aangifte te doen.

Waarom toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven, zodat bezoekers aan onze gemeente ook meebetalen aan de faciliteiten die onze gemeente biedt. De bezoeker betaalt de belasting aan de verhuurder die deze weer afdraagt aan de gemeente. Het actuele tarief is voor 2021 € 1,86 per toerist per nacht. Ieder jaar dragen bezoekers aan onze gemeente zo’n € 500.000 euro bij aan de inkomsten. In de afgelopen jaren is het verhuren van kamers aan toeristen erg veranderd, denk bijvoorbeeld aan Airbnb. De wijziging in de verordening maakt het mogelijk om bezoekers die op deze manier Katwijk bezoeken mee te laten betalen aan de voorzieningen waar zij gebruik van maken. Zo worden de regels gelijk getrokken voor iedereen.

Naar overzicht