Vergadering gemeenteraad 9 mei

Op donderdag 9 mei vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

De raad debatteert over de Maatschappelijke Agenda en laat zich informeren over onder andere:

 • het projectplan voor de locatie Valkenburg
 • de ontwikkelingen bij de Maregroep en het Servicepunt Werk
 • de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Bij de besluitvorming komen 2 initiatiefvoorstellen aan de orde: over de referendumverordening en over het ambtsgebed in de raadsvergadering.

Informatieve sessies

 • 19.45 uur: informatieve sessie over het projectplan voor de locatie Valkenburg. Op het voormalig vliegkamp Valkenburg worden de komende jaren 5.000 woningen, 20 hectare bedrijventerrein en ruimte voor groen en recreatie gerealiseerd. Voor de werkzaamheden in 2019 met een doorloop naar 202o heeft het college een overzicht van werkzaamheden opgesteld. Hierbij worden de ontwikkelingen van Unmanned Valley, de Mient Kooltuin en Valkenburgse meer betrokken. Voor de werkzaamheden in 2019 vraagt het college de raad een krediet van € 3,8 miljoen, waarvan € 2,4 miljoen wordt verhaald op de ontwikkelaars.
 • 19.45 uur: informatieve sessie over de ontwikkelingen bij de Maregroep en het Servicepunt Werk. Het college informeert de raad voor wat betreft het Servicepunt Werk over de afgelopen periode en de huidige stand van zaken. Verder geeft het college informatie over de huidige ontwikkelingen rondom de MareGroep en kansen voor inwoners die niet vanzelfsprekend kunnen meedoen aan de samenleving. Daarbij komt een vooruitblik op mogelijke keuzes met betrekking tot benodigde competenties medewerkers, dienstverlening klantgroepen en het borgen van duurzame resultaten voor de toekomst aan de orde.
 • 19.45 uur: informatieve sessie over Uitvoeringsprogramma fase 2 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. In 2016 heeft de raad besloten de gebouwen die van de gemeente zijn te verduurzamen. Fase 2 van dit verduurzamingsprogramma betreft de verduurzaming van 11 gebouwen die verhuurd worden aan het Sportbedrijf, Welzijnskwartier, Atletiekvereniging, Katwijks Museum, korfbalvereniging Madjoe en huurder/exploitant van de Burgt. Het college vraagt de raad om hiervoor € 2.106.989 beschikbaar te stellen.

Debat

De raadscommissie voert diverse debatten, over:

 • 20.30 – 21.15 uur: extra kredietaanvraag Burgemeester de Ridderpark
 • 21.15 – 22.15 uur: maatschappelijke Agenda 2019-2023
 • 21.15 – 22.00 uur: regeling aanwenden Reserve Restauratie Monumenten

Besluiten

De raad neemt na 22.15 uur besluiten over:

 • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2019
 • Extra krediet duurzaamheidsleningen
 • Inzet jeugd vanwege verdwijnen regionale solidariteit
 • Kredietverstrekking vaarverbinding Noordwijkerweg
 • Initiatiefvoorstel Ambtsgebed
 • Initiatiefvoorstel referendumverordening
 • Bestemmingsplan Zanderij fase 9 en bestemmingsplan Zanderij fase 10
 • Bekostigingsbesluit De Horn Waterrijke Punt en Merovingisch Veld
 • Wijziging Marktverordening

Bekijk de volledige agenda.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht