Vergadering gemeenteraad 4 juli

Op donderdag 4 juli vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

De raad laat zich informeren over de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan Zeehospitium fase 2. De raad debatteert over de inrichting van de Zeeweg-oost en de Koningin Julianalaan voor R-net, de herinrichting van het Hoornesplein en de herinrichting van de Rijnstraat en de Turfmarkt. De raad besluit over de jaarstukken 2018 en over de kaderbrief begroting 2020, waarin bezuinigingen staan vanwege de verwachte tekorten voor de komende jaren.

Informatieve sessies

Tussen 19.45 en 20.30 uur is er een informatieve sessie over het bestemmingsplan Zeehospitium fase 2. Het vaststellingsbesluit Zeehospitium fase 2 van februari 2017 maakt het aanbrengen van meer verharding dan bedoeld mogelijk. Op verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State moet dit worden hersteld. Het college vraagt de raad daarom het Bestemmingsplan Zeehospitium fase 2 gewijzigd vast te stellen zodat dat wat planologisch maximaal mogelijk is overeenkomt met dat wat volgens de inrichtingstekening bedoeld wordt te realiseren.

Debatten

  • Om 19.45 uur begint een debat over de herinrichting van de Rijnstraat en de Turfmarkt. De gemeente wil de Rijnstraat en Turfmarkt opnieuw inrichten en de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/u. Het college vraagt de raad hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van bijna € 2,2 miljoen. Dit is ruim € 1 miljoen meer dan het beschikbare krediet. Dat wordt veroorzaakt door een uitbreiding van de maatregelen voor de snelheidsreductie, het afkoppelen van het riool, het toepassen van een nieuwe rekenmethodiek en prijsstijgingen.
  • Om 20.30 uur debatteert de raad over het bestemmingsplan voor de aanleg van het hoogwaardig openbaar vervoer, voor het deel Zeeweg-oost en Koningin Julianalaan. Het bestemmingsplan regelt het aanleggen van de fiets/voetgangerstunnel bij het Waterloopje onder de Zeeweg, het realiseren van busstroken aan de Koningin Julianalaan en het aanleggen/verleggen van R-nethaltes en fietsenstallingen..
  • Om 21.15 uur begint een debat over de herinrichting van de openbare ruimte van het Hoornesplein, achter het winkelcentrum. Het college vraagt de raad een krediet van € 1,6 miljoen beschikbaar te. Zowel het parkeerterrein, de trottoirs rondom het winkelcentrum als de aanpassingen tussen de torenflats worden aangepakt. Het huidige groen wordt vervangen, maar de huidige verlichting wordt hergebruikt en vervangen door ledverlichting.

Besluit

De raad neemt na 22.00 uur besluiten over:

  • Jaarstukken 2018
  • Kaderbrief begroting 2020

Bekijk de volledige agenda.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via of tel. (071) 406 53 02. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht