Vergadering gemeenteraad 14 maart

Op donderdag 14 maart vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De raad laat zich informeren over de salaris- en inhuurkosten van het gemeentelijk personeel. Er zijn debatten over onder andere:

  • het Actieplan geluid 2018-2023
  • een wijziging van de APV
  • een subsidie voor huisartsen voor praktijkondersteuning voor jeugdigen

Informatieve sessies

Om 19.45 uur begint een informatieve sessie over de salaris- en inhuurkosten van het gemeentelijk personeel. In 2018 heeft de raad besloten om over te gaan tot het uitbreiden van de formatie van de gemeentelijke organisatie. Onderdeel daarvan is het uitruilen van ingehuurd personeel naar vast personeel. Het college heeft een overzicht aangeboden van de salarissen en de inhuur, samen met de dekking daarvoor. Het college informeert de raad over de oorzaken van het verdere tekort van € 264.000.

Debatten

  • 19.45 - 20.30 uur: debat over het Actieplan geluid 2018-2023. Het Actieplan Geluid bevat maatregelen die in de komende 5 jaar getroffen kunnen worden om de geluidsbelasting van wegverkeer te beperken en daarmee het aantal gebouwen met een geluidsbelasting boven de drempelwaarde van 65 dB te verminderen. Belangrijkste maatregel is het toepassen van stil asfalt. Het college stelt het actieplan geluid vast en de raad kan hier wensen over kenbaar maken door een zienswijze in te dienen
  • 20.30 en 21.00 uur: debat over de Achtste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het overgrote deel van de wijzigingen is tekstueel of wetstechnisch van aard. Nieuw zijn de bevoegdheden van de burgemeester om bij ordeverstoring publieke gebouwen te sluiten, een mosquito te plaatsen en periode(n) en delen van het strand aan te wijzen waarop het verbod om daar te fietsen niet geldt. Het college vraagt de raad de aangepaste APV vast te stellen
  • 20.30 - 21.00 uur: debat over een subsidie voor huisartsen voor praktijkondersteuning voor jeugdigen. Zorggroep Katwijk heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de inzet van een praktijkondersteuner GGZ Jeugd om enerzijds psychische problematiek te signaleren en te diagnosticeren en anderzijds zelf, bij lichte problematiek, kortdurend te begeleiden. Dit kan bijdragen aan het terugdringen van het aantal doorverwijzingen naar specialistische hulp. Het college vraagt de raad hiervoor in eerste instantie voor de periode van een jaar € 128.000 beschikbaar te stellen.

Besluiten

De raad neemt tussen 21.00 en 22.00 uur besluiten over:

  • ontwikkeling bedrijventerrein Klei-Oost Zuid (fase 2)
  • stemverdeling afgevaardigden in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
  • inrichtingsontwerp Valkenburgse Meer
  • voorbereidingsbesluit Kustwerk Katwijk

Bekijk de volledige agenda.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht