Vergadering gemeenteraad 14 februari

Op donderdag 14 februari vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda bevat veel onderwerpen. De raad laat zich informeren over de inrichting van het Valkenburgse meer en de voortgang van de Maatschappelijke agenda. Ook debatteert de raad onder andere over:

 • het veiligheidsbeleid
 • het vestigingsbeleid in de Zwaaikom
 • de toegang tot het sociaal domein

Informatieve sessies

 • 19.45 uur: de voortgang van de Maatschappelijke agenda. Samen met inwoners en maatschappelijke partners wil de gemeente met de maatschappelijke agenda als werkwijze de kracht van de samenleving benutten, versterken en zorgen dat iedereen mee doet. De agenda gaat over onderwerpen als armoede, eenzaamheid, (vrijwilligers)werk, (jeugd)zorg, sport, gezondheid en cultuur. De gemeente is verantwoordelijk voor het behalen van de maatschappelijke resultaten. De inwoners en partners gaan over de uitvoering. Het college informeert de raad over de huidige ontwikkelingen.
 • 20.30 - 21.15 uur: de inrichting van het Valkenburgse meer. In 2016 is een projectplan vastgesteld voor het Valkenburgse meer. De uitvoering is vertraagd door ontwikkelingen rond project Locatie Valkenburg (PLV). Het college heeft nu het inrichtingsontwerp vastgesteld voor alleen de oostoevers. Door realisatie daarvan in 2019 ontvangt de gemeente subsidie (geraamd op € 830.000) en zijn er geen onomkeerbare gevolgen voor PLV. Voor realisatie in 2019 wordt de raad gevraagd het investeringskrediet van € 279.000 een jaar naar voren te halen.

Debatten

 • Veiligheidsagenda 2019-2022 (19.45 – 20.30 uur)
 • Ontwikkeling bedrijventerrein Klei Oost Zuid (19.45 – 20.30 uur)
 • Toegang sociaal domein (20.30-21.30 uur)
 • Voorbereiding plan van aanpak verkeersveiligheid (20.30-21.15 uur)
 • Vestigingsbeleid in de Zwaaikom (21.15 – 22.00 uur)
 • Uitgangspunten voor de renovatie van de Koningin Julianabrug en de reconstructie van de Biltlaan (21.15 – 22.00 uur)

Besluiten

De raad neemt tussen 22.00 en 24.00 uur besluiten over:

 • Bestuurlijke afspraken over Unmanned Valley
 • Zienswijze concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
 • Uitgangspunten voor de renovatie van de Koningin Julianabrug
 • Uitgangspunten voor de reconstructie van de Biltlaan
 • Toegang sociaal domein
 • Afvaardiging vanuit de raad naar het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
 • Voortgang huisvesting gemeentelijke organisatie

Bekijk de volledige agenda.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergadering. Vooraf aanmelden kan via of (071) 406 53 02. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht