Vergadering gemeenteraad 11 april

Op donderdag 11 april vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

De raad debatteert onder andere over:

 • de Maatschappelijke Agenda
 • de financiële ontwikkelingen
 • een initiatief voor een referendumverordening
 • extra krediet voor duurzaamheidsleningen

Maatschappelijke agenda

De Maatschappelijke Agenda verwijst naar de belangrijke en concrete vraag: welke sociale vraagstukken pakken we als eerste aan? Wat vraagt nu om actie als het gaat om onze jeugd, onze ouderen? Aan welke problemen geven we voorrang? De gemeenteraad neemt over een aantal weken een besluit over de Maatschappelijke Agenda en wil eerst graag weten hoe de inwoners en organisaties hierover denken. Zij zijn nadrukkelijk uitgenodigd om mee te praten in de vergadering van 11 april. Aanmelden kan tot woensdag 10 april, 16.00 uur, via of tel. (071) 406 53 02.

Debatten

 • Maatschappelijke Agenda 2019-2023 (19.45 – 21.15 uur)
 • Initiatiefvoorstel referendumverordening (19.45 – 20.30 uur)
 • Extra krediet duurzaamheidsleningen (20.30-21.15 uur)
 • Financiële ontwikkelingen (21.15 – 22.00 uur)
 • Inzet jeugd vanwege verdwijnen regionale solidariteit (21.15 – 22.00 uur)
 • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2019 (22.00-22.30 uur)
 • Kredietverstrekking vaarverbinding Noordwijkerweg (22.00-22.30 uur)

Besluiten

De raad neemt na 22.30 uur besluiten over:

 • Voorbereiding verkoop Ambachtsweg 2 en verlegging fietspad
 • Decembercirculaire 2018 en instellen reserve aardgasvrije wijken
 • Inzet beschermd wonen en maatschappelijke zorg door decentralisatie
 • Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Bekijk de volledige agenda.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht