Veelbelovende start Schooldakrevolutie

Op 27 maart is de Schooldakrevolutie Holland Rijnland onder grote belangstelling van start gegaan. Vertegenwoordigers van schoolbesturen (met royaal 130 locaties), gemeenten in de regio Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met de verduurzaming van scholen in de regio.

Schooldakrevolutie Holland Rijnland is een initiatief van de binnen het Energieakkoord Holland Rijnland samenwerkende gemeenten, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie.
Doel is alle geschikte schooldaken binnen de regio te voorzien van zonnepanelen, scholen zicht te geven op energiebesparing en de kinderen te laten leren op en over duurzame energie. Schoolbesturen worden in dit proces begeleid, bijvoorbeeld door de school te koppelen aan een schooldakcoach, een financieringsfonds en de mogelijkheid tot een educatieprogramma voor kinderen.
Verschillende gemeenten in de regio bieden scholen ook een uitgebreide energiescan met monitoring aan en/of hebben een duurzaamheidsfonds, waar scholen gebruik van kunnen maken.

Zonpotentie in kaart met de Schooldakkaart

Om de scholen een indicatie te geven van de geschikte schooldaken en de investering die nodig is om zonnepanelen te plaatsen is er bij de ondertekening van de intentieverklaring ook een schooldakkaart gelanceerd.

Impact in de regio

De regio heeft 266 scholen, waarvan er 180 geschikt lijken voor het plaatsen van zonnepanelen. Al meer dan 130 vertegenwoordigde schoollocaties zijn bereid te kijken hoe zij kunnen verduurzamen. Samen met de gemeenten in de regio Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben zij hiertoe de intentieverklaring ondertekend.
Dit deden de school- en gemeentebesturen door hun handtekening te zetten op een lichtgevend Solar schoolhuisje en deze vervolgens op een kaart te plaatsen op de locatie van hun schoolbestuur of gemeente. Nadat alle huisjes geplaatst waren, ging het licht in de zaal uit en lichtten de huisjes op. Zo werd de impact van de Schooldakrevolutie de regio zichtbaar.

Wethouder Jacco Knape: "Vorig jaar zijn bij een aantal scholen in Katwijk energiescans gemaakt om te weten te komen welke duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn. De Schooldakrevolutie Holland Rijnland is hierop een perfecte aanvulling. Ik hoop dat op veel daken van scholen in Katwijk zonnepanelen komen. Kinderen leren over duurzame energie en zien ook meteen wat de school er voor doet. Een waardevolle combinatie."

Naar overzicht