Van parkeerplaats naar Hoftuinplein

Een wandelpad geflankeerd door bomen, meer groen, ruimere parkeerplaatsen, twee ingangen en een beter gesitueerd milieupark, de parkeerplaats van de Hoftuin kan straks met recht het Hoftuinplein genoemd worden. Na overleg met verschillende partijen biedt het college de gemeenteraad een plan aan om het plein opnieuw in te richten.

Wethouder Jacco Knape: ‘Met deze opknapbeurt verbetert de uitstraling van het winkelcentrum enorm. Een echte kwaliteitsimpuls. Het Hoftuinplein is nu vooral een parkeerplaats, maar is straks een echt plein met meer ruimte voor voetgangers. Zo wordt het winkelen, het bezoeken van de markt en feestelijkheden veel leuker!’

De gemeenteraad riep eerder op om in overleg met alle partijen tot een plan te komen. Het Platform Beheer, bestaande uit winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente, de Oranjevereniging en het Paardenmarkt comité hebben vervolgens met elkaar gekeken naar de verschillende wensen en behoeften. Over het oude parkeerterrein van de Rabobank, wat eigendom is van de VVE Hofzicht is de gemeente nog in gesprek.  

Wandelpad

Het wandelpad loopt parallel aan het parkeerterrein en verbindt het winkelcentrum met de Hema. Dit pad is autovrij met aan beide zijden bomen en sfeerverlichting . Ook de marktkramen staan straks aan weerszijden van het wandelpad.

Groen

Het plein wordt veel groener. Er zullen een aantal bomen vervangen worden door groene hagen en heesters. De grote boom aan het begin van het plein is niet meer gezond en zal worden vervangen door een robuuste boom.

Klimaatbestendig

Het Hoftuinplein wordt klimaatbestendig ingericht door regenwater ondergronds zoveel mogelijk vast te houden en deze te laten infiltreren in de ondergrond. Overtollig regenwater komt daardoor niet terecht in de riolering van de Freesiastraat. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022 een besluit. Als alles goed gaat kan er na de najaarsfeesten gestart worden met de werkzaamheden. 

Naar overzicht