Tussentijdse metingen afvalchallenges bekend

Half augustus is in de proefwijken in Katwijk gemeten hoe de samenstelling van het restafval is. Sinds juni wordt er in vijf wijken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg geëxperimenteerd met andere vormen van afvalinzameling. Om te kunnen vergelijken is voor de start van de proeven een nulmeting gedaan. Het algemene beeld van deze tussentijdse meting geeft aan dat de nieuwe inzamelmethoden tot nu toe geen groot effect hebben op de samenstelling van het restafval.

PMD challenge (plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken)

De resultaten per wijk zien er als volgt uit:

GFT challenge (groente-, fruit- en tuinafval)

De resultaten per wijk zien er als volgt uit:

Hoe nu verder

Eind september zijn de proeven afgelopen. Dan wordt in alle proefwijken de situatie weer zoals het was en wordt de laatste meting gedaan. De tussentijdse meting was een analyse van het restafval. De laatste meting wordt een totaalplaatje. Dan weten we wat het effect is geweest van deze proeven.

Naast deze resultaten willen we ook graag weten wat de inwoners die in een proefwijk wonen, vonden van de proef. Hiervoor vragen hun mening door middel van een enquête. In de gemeenteraad zal, waarschijnlijk begin volgend jaar, gesproken gaan worden over hoe we gaan bereiken dat er meer afval gescheiden wordt ingezameld. Want de opdracht van de rijksoverheid is dat in 2020 75% van ons afval gescheiden wordt ingeleverd. De resultaten van de proeven en de enquête worden hiervoor gebruikt.

Naar overzicht