Tunneltje Duinviool eind dit jaar definitief dicht voor auto’s

Het tunneltje Duinviool, gelegen tussen de wijken Zanderij en Tranendal gaat eind van dit jaar definitief dicht voor autoverkeer. Dat heeft het college van B&W dinsdag 7 juni besloten. Eerder gaf ook de gemeenteraad aan zich te kunnen vinden in deze maatregel, die de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op deze plek moet gaan verbeteren.

Veilige fietsroute

Het tunneltje Duinviool is onderdeel van de plannen voor de R-net busbaan. In het ontwerp voor de busbaan langs Duinvallei is een nieuwe structuur voor de fietspaden opgenomen. Om deze nieuwe fietsroute verkeersveilig te maken, was het advies van de provincie Zuid-Holland het tunneltje af te sluiten voor autoverkeer. Tijdens een eerder door de gemeente gehouden enquête onder bewoners kwam ook naar voren dat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers hier zou moeten verbeteren.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De aanleg van de busbaan wordt planologisch mogelijk gemaakt met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), waarin het ontwerp en de inpassing worden vastgelegd. Omdat het tunneltje bij de Nieuwe Duinweg onderdeel is van de plannen, heeft de provincie de gemeente gevraagd op korte termijn een besluit te nemen over het gebruik van het tunneltje, zodat dit in het voorlopig ontwerp van de busbaan meegenomen kan worden. Het voordeel van het afsluiten van het tunneltje Duinviool is enerzijds de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, en anderzijds dat het huidige groen rond deze plek niet hoeft te verdwijnen, wat wel het geval was als er voor een andere fietsstructuur zou worden gekozen.

R-net busbaan

De vrije busbaan komt langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg en aansluitend langs Duinvallei. Deze busbaan is onderdeel van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk werken gezamenlijk aan dit plan. Het streven is de busbaan eind 2024 op te leveren en in gebruik te nemen. Dan zijn de eerste woningen van Valkenhorst opgeleverd. De busbaan is nodig omdat de verkeersdrukte op de N206 - onder andere door de bouw van Valkenhorst - zal toenemen, waardoor de bussen niet meer ongehinderd door zouden kunnen rijden. Totdat de busbaan klaar is, rijden de bussen mee over de bestaande N206.