Tot eind 2019 eenrichtingsverkeer Biltlaan

Op de Biltlaan, tussen de Helmbergweg en de rotonde De Krom, is tot 20 december eenrichtingsverkeer ingesteld. De rijbaan aan de oostkant van de weg is voor de aanleg van een watertransportleiding door Dunea dicht. Het verkeer rijdt in omgekeerde richting over de westelijke rijbaan: van de Hoorneslaan richting De Krom. 

Omgekeerde rijrichting

Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden, en  de aanrijroute van nood- en hulpdiensten binnen de norm te houden, wordt op de westelijke rijbaan de rijrichting omgedraaid. Verkeer vanaf de Hoorneslaan rijdt op de westelijke rijbaan van de Biltlaan richting De Krom. Verkeer vanuit Noordwijk richting de Hoorneslaan wordt met borden omgeleid. De wijk Rijnsoever blijft aan beide kanten vanaf de Biltlaan bereikbaar. Bewoners kunnen ook aan de oostelijke kant vanaf de Biltlaan de wijk in. Het uitrijden van de wijk kan alleen in de richting van De Krom, waarna in andere richtingen omgereden kan worden. Ook fietsers en voetgangers worden omgeleid. Bekijk de omleidingstekening (pdf, 1 MB).

Busomleidingen Biltlaan

De buslijnen 30, 37, 90 en 385 worden omgeleid. De informatie die eerder hierover is verspreid via een bewonersbrief en kranten is helaas niet correct. Raadpleeg voor actuele informatie, vertrektijden en tijdelijke in- en uitstaphaltes de website van Arriva. (Link naar www.arriva.nl)

Herinrichting Biltlaan

De aanleg van de watertransportleiding rondt Dunea in maart 2020 af. Daarna gaat de gemeente verder met de herinrichting van de Biltlaan, die tot eind 2020 duurt. Op het tracé van waterleiding wordt dan het nieuwe tweerichtingenfietspad aangelegd. Als al het werk afgerond is, wordt op dit stuk een compleet nieuwe groenstrook aangelegd. Hiervoor is samen met bewoners in een klankbordgroep een groenplan opgesteld. De aanleg van dit nieuwe groen gebeurt in het plantseizoen (voorjaar) van 2021. Meer informatie over de herinrichting van de Biltlaan vindt u op www.katwijk.nl/biltlaan.

Naar overzicht