Subsidie om de gemeente Katwijk hartveilig te maken

Stichting Katwijk Hartveilig krijgt van de gemeente Katwijk een subsidiebedrag van 10.000 euro om de gemeente ‘hartveilig’ te maken. In een hartveilige gemeente zijn er genoeg AED’s (Automatische Externe Defibrillator) 24 uur per dag bereikbaar en voldoende aangemelde burgerhulpverleners, die tijdens een noodgeval in actie kunnen komen.

24/7 bereikbaar

In februari 2018 is de stichting gestart om de gemeente Katwijk hartveilig te maken. Vanaf toen zijn er grote stappen gemaakt. Zo zijn er op dit moment 901 burgerhulpverleners aangemeld. Dat zijn 261 meer vrijwilligers dan in februari 2018. Ook is het aantal aangemelde AED’s verhoogd van 9 naar 44, waarvan er 21 in een buitenkast hangen en daardoor altijd bereikbaar zijn. Maar Stichting Katwijk Hartveilig ziet nog genoeg verbeterpunten. “De meeste winkels en organisaties hebben vaak wel een AED in het gebouw hangen, maar die kan alleen worden gebruikt tijdens openingstijden. Het is belangrijk om het aantal AED’s dat 24 uur per dag bereikbaar is te verhogen binnen de gemeente, zodat iedereen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zo snel mogelijk hulp krijgt wanneer dat nodig is. Daarnaast moet er gekeken worden waar die AED’s het beste tot hun recht komen”, vertelt voorzitter Henk van Elten. “Er zijn namelijk binnen de gemeente een aantal plekken die nog niet binnen een 6-minuten zone vallen”.

6-minuten zone

Wanneer een AED 24 uur per dag bereikbaar is, ontstaat er een 6-minutenzone rond die AED. Dit is een gebied waar iemand binnen 6 minuten met een AED geholpen kan worden. Reanimatie met een AED binnen die 6 minuten vergroot de kans op overleven enorm en kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Het doel van Stichting Hartveilig Katwijk is daarom om van de gemeente Katwijk één grote 6-minuten zone te maken, zodat er altijd een AED in de buurt is om een leven mee te redden. Daarnaast wil de stichting de samenwerking verbeteren met organisaties als het Rode Kruis. Bijvoorbeeld door samen burgerhulpverleners te werven en ervoor te zorgen dat al aanwezige AED’s aangemeld en gecontroleerd worden.

Een hartveilig Katwijk

Katwijk is op dit moment nog niet geheel hartveilig, maar de gemeente is goed op weg. Zo heeft de gemeente Katwijk zelf deze week 4 van haar AED’s in buitenkasten aan gemeentelijke gebouwen geplaatst. Hierdoor zijn ook rondom het gemeentehuis, locatie Heerenhuys, de Milieustraat en het Panbos 6-minuten zones ontstaan. Daarnaast zijn door inwoners het afgelopen jaar een aantal initiatieven opgezet en wordt er ook geld gespaard om AED’s en buitenkasten voor de buurt te kopen. “Dat is natuurlijk geweldig. Hieraan merk je dat inwoners écht betrokken zijn en naar elkaar omkijken. Met het toekennen van de subsidie kan Stichting Katwijk Hartveilig dit soort initiatieven nog beter ondersteunen en samen met inwoners en organisaties de gemeente Katwijk 100% hartveilig maken”, aldus wethouder Corien van Starkenburg.

Meer info

Wilt u weten wat u kunt doen om de gemeente Katwijk hartveilig te maken? Op de website van katwijkhartveilig vindt u meer informatie over het huidige AED netwerk en wat Stichting Katwijk Hartveilig voor u kan doen.

Naar overzicht