Steunmaatregel voor commerciële huurders gemeentelijk vastgoed

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk heeft op 6 juli jl. besloten ook de commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed tegemoet te komen door het verlenen van een huurkorting. Hiervoor is een reservering opgenomen van € 420.000,-.

Covid-19 maatregelen

Door de landelijke Covid-19 maatregelen zijn veel huurders van gemeentelijk vastgoed omzet misgelopen. De pandemie wordt door het college gezien als onvoorziene omstandigheid waarvan de financiële consequentie niet alleen door de huurder kan worden gedragen, maar redelijkerwijs door de verhuurder en de huurder gedeeld dienen te worden.

Voor wie is de steunmaatregel?

De gemeente heeft deze steunmaatregel opgesteld voor commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed die geen subsidierelatie hebben met de gemeente én vanwege de maatregelen geen of weinig gebruik hebben kunnen maken van het gehuurde. Deze groep huurders kan aanspraak maken op een huurkorting van 50% van de huurprijs (exclusief servicekosten en btw) voor de periode april 2020 tot en met juni 2020 en voor de periode januari 2021 tot en met mei 2021.

Aanvragen steunmaatregel

Wilt u gebruik maken van bovenstaande steunmaatregel? Op www.katwijk.nl/steunmaatregel ziet u onder ‘lokale regelingen’ welke voorwaarden gelden en welke documenten u moet aanleveren om in aanmerking te komen.

Naar overzicht