Stem mee over de Toekomst van Katwijk

Laat op 19 februari weten wat je het belangrijkst vindt

Inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente hebben het afgelopen half jaar samen hun ideeën voor de komende jaren op de agenda van de Toekomst van Katwijk gezet. Van meer mogelijkheden om buiten te kunnen sporten tot meer aandacht voor eenzame inwoners. Er zijn meer dan 1.000 ideeën opgehaald. Die hebben samen bijgedragen aan de eerste maatschappelijke agenda van Katwijk. Deze agenda bepaalt in welke activiteiten we geld en energie steken om de samenleving in Katwijk nog sterker te maken. Je bent dinsdagavond 19 februari van harte welkom in de Burgt. Daar kunt je je stem laten horen over de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de toekomst van de gemeente.

Om zoveel mogelijk opgaven en ideeën voor de maatschappelijke agenda op te halen, is de campagne ‘de Toekomst van Katwijk’ opgezet. Tijdens de campagne zijn medewerkers van de gemeente op drukbezochte plekken zoals markten en winkelcentra met inwoners in gesprek gegaan over de vraag: in wat voor Katwijk wilt je leven? Vanaf juni 2018 hebben inwoners actief mee kunnen denken en doen aan de Toekomst van Katwijk. Door enquêtes, social media, Meet-ups, pop-up koffieterrassen, gesprekken in verzorgingshuizen en jongerenbijeenkomsten zijn in de afgelopen maanden meer dan 1.000 ideeën opgehaald.

Meet-up #4

Op 19 februari vindt meet-up #4 van de Toekomst van Katwijk plaats. Dit is de feestelijke afsluiting van het hele proces om de maatschappelijke agenda op te stellen. Tijdens deze avond presenteert de gemeente de voorlopige maatschappelijke agenda aan inwoners: de gemeente laat zien in welke opgaven de komende jaren tijd en geld wordt geïnvesteerd en ook hoe alle ideeën hebben bijgedragen om tot deze opgaven te komen. Je bent hierbij van harte welkom. Je kan je aanmelden via de website van De Toekomst van Katwijk.

Nog één keer meedenken

Tijdens meet-up #4 vraagt de gemeente alle inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties om nog één keer mee te denken. De lijst met opgaven voor de toekomst is er nu, maar wat is voor jou het belangrijkst? Tijdens de bijeenkomst kan je stemmen op je favoriete opgave. Op deze manier zetten we samen de opgaven in de juiste volgorde en kan daarna de maatschappelijke agenda ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Meer weten?

Kom ook naar de meet-up #4 op 19 februari om 19.30 uur in de Burgt. Doe mee en denk meer over de toekomst van Katwijk. Jij zorgt voor de ideeën, wij voor een hapje en drankje.

Naar overzicht