Start belevingsonderzoek centrum Katwijk aan Zee

Deze maand wordt in opdracht van de gemeente door projectmanagementbureau Besso een belevingsonderzoek gehouden onder bewoners, winkeliers en bezoekers van het centrum in Katwijk aan zee. Thema’s waar vragen over gesteld worden zijn het autogebruik, fietsen, fietsparkeren en de verkeersveiligheid in het winkelgebied. De uitkomsten van dit onderzoek moeten inzicht geven hoe de herinrichting van het winkelgebied wordt ervaren en welke ideeën en/of verbeterpunten er nog zijn.

Het onderzoek start met straatinterviews op donderdag 8 oktober met bezoekers en omwonenden van het winkelcentrum. Vanaf maandag 12 oktober is de vragenlijst ook digitaal beschikbaar voor inwoners op www.katwijk.nl/onderzoekcentrum.

In 2018 is de nieuwe inrichting van het centrum van Katwijk aan Zee gereedgekomen (Project Parkeervrije Pleinen en Princestraat). Met de komst van de parkeergarage aan de Boulevard en de herinrichting is het winkelgebied autovrij geworden.

Straatinterviews

Op donderdag 8 oktober, zaterdag 10 oktober en donderdag 15 oktober worden straatinterviews gehouden op de volgende locaties in het centrum van Katwijk aan Zee:

  • Andreasplein en Princestraat
  • Voorstraat en Badstraat
  • Taatedam en Emmaplein
  • Noordzeepassage

Schriftelijk

De enquête wordt schriftelijk verspreid onder bewoners en winkeliers van het kernwinkelgebied. Bent u bewoner of winkelier van het kernwinkelgebied, dan ontvangt u de vragenlijst voor 12 oktober in de brievenbus.

Online peiling

Vanaf 12 oktober t/m 1 november is de online vragenlijst in te vullen op www.katwijk.nl/onderzoekcentrum.

Planning

De uitkomsten van het Belevingsonderzoek worden naar verwachting begin november 2020 afgerond en aangeboden aan het College. Daarna worden de uitkomsten gedeeld met de gemeenteraad.

Naar overzicht