Stand van zaken onderzoek locatie tijdelijke verlegging N206

Zoals eerder aangekondigd, hebben onderzoeksbureaus de afgelopen maanden diverse aspecten voor de verschillende varianten (drie aan de zuidzijde en één aan de noordzijde) onderzocht voor een tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de vastgestelde randvoorwaarden en afwegingscriteria. Op vrijdag 31 januari jl. is, zoals afgesproken, het onderzoek afgerond.

Rapportage

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage van het onderzoek. Het rapport wordt vervolgens half februari ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten aangeboden.

​Op de hoogte blijven

Zodra het college van Gedeputeerde Staten op 18 februari over het onderzoek heeft vergaderd, informeert de provincie Zuid-Holland de directe omgeving per brief over het besluit van GS en de vervolgstappen. Alle informatie over het onderzoek is ook te vinden op www.rijnlandroute.nl.

Via de website kunt u zich ook abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute en de Tjalmaweg. U kunt het project ook volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Voor vragen en/of opmerkingen over dit bericht kunt u contact opnemen met het projectteam RijnlandRoute via dit e-mailadres.

Naar overzicht