Samen werken aan een verkeersveiliger Katwijk

Het college en de raad willen de verkeersveiligheid in Katwijk verbeteren. Daarom heeft het college besloten om een gemeentebreed verkeersveiligheidsplan op te stellen. Wethouder Rien Nagtegaal: “Iedere verkeersdeelnemer heeft belang bij veiligheid in het verkeer. Het plan van aanpak is een eerste stap naar meer en beter inzicht in de huidige situatie in onze gemeente en uiteindelijk naar maatregelen om de situatie veiliger te maken.” 

Eerst maakt de gemeente de stand op van de huidige verkeersveiligheid in Katwijk. Vanuit deze analyse wordt een concreet maatregelenpakket opgesteld. Dit bestaat vooral uit een voorstel voor gedragsmaatregelen per doelgroep en een aanpak van verkeersonveilige punten (infrastructurele maatregelen). Het plan van aanpak wordt ook binnenkort besproken in de raad.

Online peiling

De gemeente wil vooral samen met inwoners werken aan een verkeersveiliger Katwijk. Alle inwoners kunnen via een  gemeentebrede online peiling aangeven waar in Katwijk zich de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten bevinden. De peiling wordt in het 2e kwartaal 2019 aangekondigd via social media en de lokale krant- en weekbladen. Bewonersorganisaties en lokale afgevaardigden van belangenorganisaties zoals o.a. de fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland worden hiervoor persoonlijk benaderd.  

Mini-symposium

Aanvullend op deze online peiling organiseert de gemeente een mini-symposium met professionals en sleutelfiguren zoals politie, scholen, wijkraden, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland. Deelnemers kunnen hier input leveren op de knelpunten en de mogelijke gedrags- en/of infrastructurele maatregelen.

Planning

Het verkeersveiligheidsplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal 2019 in het college vastgesteld en aan de gemeenteraad verstuurd. Na vaststelling van het verkeersveiligheidsplan door de raad kan worden gestart met de uitvoering van de maatregelen.     

Naar overzicht